Odpowiedzialny hazard w Czechach

Nieustanny europejski trend podkreślania polityki ograniczania szkód hazardowych i zasad odpowiedzialnego hazardu był również inspiracją dla Czechów którzy podążają za tym trendem od zeszłego tygodnia.

Instytut Regulacji Hazardu (IFGR), który reprezentuje 95% legalnego rynku hazardowego w Czechach, z 35 członkami, w tym operatorami internetowymi i naziemnymi, laboratoriami testowymi oraz producentami, wprowadził w zeszłym tygodniu unikalny kompleksowy projekt o nazwie „Odpowiedzialna gra”.

W ramach tego projektu Instytut przygotował „Kodeks Odpowiedzialnego Postępowania Operatorów”. Operatorzy gier hazardowych zobowiązali się do przestrzegania jej częściowych zasad, które wykraczają poza już i tak ścisłe przepisy czeskie, co przyczyni się do bezpieczniejszego środowiska hazardowego, tj. poprzez odpowiedzialne zachowanie i postępowanie wobec graczy. Uwzględniono również „Kodeks Odpowiedzialnej Reklamy i Marketingu”.

Kodeks Odpowiedzialnego Postępowania Operatorów zawiera bardzo konkretne 26 obowiązków, które podzielone są na 4 obszary:

  • Podnoszenie świadomości na temat odpowiedzialnego hazardu

Na przykład istnieje obowiązek informowania klientów o odpowiedzialnym graniu natychmiast po rejestracji na stronie, e-mailem lub przez coroczne powiadomienie o możliwości ustalenia limitów

  • Zapobieganie zachowaniom wysokiego ryzyka

Wczesne wykrywanie hazardu wysokiego ryzyka za pomocą algorytmu matematycznego do wyszukiwania graczy wysokiego ryzyka oraz wczesnej ukierunkowanej interwencji i pomocy tym graczom

  • Szkolenie pracowników w zakresie odpowiedzialnego hazardu

Podstawowy (aby wszyscy byli świadomi odpowiedzialnego hazardu)
Specjalne (pracownicy na wybranych stanowiskach np. specjaliści RG, VIP marketing, pracownicy w lokalu)

  • Odpowiedzialny marketing i reklama

Zawieszenie marketingu graczom wysokiego ryzyka, osobom wpisanym do Rejestru Osób Wykluczonych oraz osobom poniżej 18 roku życia

W ramach projektu Odpowiedzialna gra, Instytut we współpracy z operatorami i Narodowym Instytutem Zdrowia Psychicznego tworzy predykcyjny model matematyczny, który będzie oceniał w czasie rzeczywistym zmiany w zachowaniu uczestnika gry hazardowej. Stworzone oprogramowanie będzie w stanie rozpoznać moment, w którym gracz zaczyna obstawiać ryzykownie i natychmiast ostrzec o tym fakcie. We współpracy z czołowymi czeskimi ekspertami naukowymi zapewniana jest następnie interwencja i natychmiastowa pomoc, która pomoże graczowi odzyskać utraconą kontrolę nad hazardem.

Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że będzie to nie tylko wdrożenie stworzonego oprogramowania na poziomie poszczególnych operatorów, ale istnieje zgoda, że ​​w przyszłości dla wszystkich zaangażowanych operatorów zostanie ustawiony jeden „pasek”. Dlatego też, gdy oprogramowanie wskaże ryzykowną grę gracza u jednego z operatorów, inni będą postrzegać hazard gracza w ten sam sposób.

Aby zapewnić odpowiednią pomoc graczom wysokiego ryzyka, budujemy we współpracy z ekspertami ośrodek szkoleniowy dla pracowników oraz sieć profesjonalnej pomocy, w skład której wchodzą narkomani, doradcy finansowi i prawni.

W czwartek 16 września 2021 r. odbyła się uroczysta prezentacja projektu Odpowiedzialna gra; uczestnikami byli m.in. dyrektor IFGR, mgr. dr Jan Řehola, Simo Dragicevic (badacz zajmujący się zachowaniem graczy i przewidywaniem jego ryzyka, założyciel Bet Buddy), dr. Ladislav Csémy (Narodowy Instytut Zadławienia Zdrowotnego), doc. MUDr. dr Viktor Mravčík (Krajowe Centrum Monitorowania Narkotyków i Uzależnień (NMS) przy Sekretariacie Rządowej Rady ds. Koordynacji Polityki Narkotykowej przy Urzędzie Rządu Republiki Czeskiej) oraz przedstawiciele administracji państwowej i organizacji uzależnień.

W ramach uroczystej prezentacji projektu Odpowiedzialna gra, przedstawiciele czterech największych operatorów internetowych w Czechach, czyli FORTUNA, CHANCE, TIPSPORT i SAZKA podpisali Kodeks Odpowiedzialnego Postępowania Operatorów.

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.