Odpowiedzialny hazard

Czym jest tzw. „odpowiedzialny hazard”? O jakim zestawie praktyk myślimy odwołując się do terminu „responsible gambling”? I wreszcie, w jaki sposób działania z tego obszaru realizowane są przez większe i mniejsze firmy z branży rozrywkowej? Przyjrzyjmy się tym kwestiom bliżej…

Odpowiedzialny hazard, częściej funkcjonujący pod angielską postacią „responsible gambling”, to termin opisujący wszelkie działania – tak ze strony graczy, jak i producentów oraz operatorów – związane z zapobieganiem oraz minimalizacją szkód, jakie mogą wynikać z grania w gry hazardowe.

Chociaż definicja tego zjawiska różni się w zależności od tego, jaką perspektywę przyjmiemy, większość osób zajmujących się nim – badaczy, dostarczycieli gier hazardowych, osób prowadzących fundacje poświęcone odpowiedzialnemu hazardowi – zgadza się co do tego, że „responsible gambling” to kombinacja działań mających na celu prewencję oraz zmniejszanie częstości występowania przypadków osób uzależnionych od hazardu, a także pomoc w leczeniu skutków tego typu uzależnienia.

 

Ponadto, niektórzy uważają, że w szeroko pojętym wachlarzu praktyk odpowiedzialnego hazardu znajdują się również działania edukacyjne skierowane do graczy, informujące ich o ich prawach i obowiązkach.

Od pewnego czasu toczy się debata, czy definicyjna odpowiedzialność leży bardziej po stronie branży hazardowej – czyli czy odpowiedzialny hazard dotyczy raczej dostarczania usług hazardowych – czy też po stronie graczy – czyli czy termin ten odnosi się przede wszystkim do zachowań graczy.

To pierwsze podejście, opisywane również słowami „responsible provision of gambling”, wywodzi się z polityki zdrowia publicznego dotyczącej spożycia alkoholu. Owa taktyka zakłada, że producenci napojów alkoholowych ponoszą część odpowiedzialności za szkody wynikające z nadużywania alkoholu.

Z tego względu, ich obowiązkiem jest tworzenie takiego środowiska, które promuje bezpieczne, zdrowe spożycie napojów wyskokowych i zapobiega potencjalnym nadużyciom, prowadzącym do szkodliwej konsumpcji. Analogicznie, „responsible provision of gambling” odnosi się do społecznego obowiązku producentów i operatorów gier hazardowych, by kreować takie otoczenie, które propaguje bezpieczną rozrywkę…..

Cały artykuł dostępny w MAGAZYNIE E-PLAY na stronie 28 TUTAJ

O Autorze

1 thought on “Odpowiedzialny hazard

  1. Obsługiwałem automaty przez 12 lat od kilku firm i po różnych lokalach NIE ma czegoś takiego jak odpowiedzialny hazard … teoretycznie jest ale w praktyce nie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.