OZPBR w sprawie wyroku TSUE

Automaty
Marek 03/08/2012

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2024

Nadrzędnym celem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Branży Rozrywkowej w każdym podejmowanym i prowadzonym postępowaniu dotyczącym ustawy z 2009 r. o grach hazardowych jest doprowadzenie do nowelizacji, która umożliwi uzyskanie przez przedsiębiorców prawa do kontynuowania dotychczasowej legalnej działalności gospodarczej w zakresie gier urządzanych poza ośrodkami kasyn.

Dostrzegając, wprawdzie pośredni na obecnym etapie, ale niezaprzeczalny wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie FORTUNA i inni na prowadzone działania i faktycznie rozumiejąc jego treść, Związek publikuje swój komentarz do wyroku.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r.
OZPBR w sprawie wyroku TSUE
Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej wykazuje się ogromną aktywnością w licznych wystąpieniach i postępowaniach zarówno krajowych jak europejskich, prowadzonych w interesie swoich Członków, w związku z regulacjami rynku gier wprowadzonymi ustawą z 2009 r. o grach hazardowych.
Permanentny monitoring procedury rozpoznawania skarg złożonych przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej do Komisji Europejskiej pozwala na bieżąco uaktualniać dane z polskiego rynku gier i w sposób wiarygodny, poparty rzetelnymi analizami ekonomicznymi i prawnymi przedstawiać jego niekorzystne tendencje. Dzięki stałej obecności w Brukseli i wzmożonej czujności na każdym etapie postępowań, Związek potrafi w sposób merytoryczny odpierać twierdzenia nie znajdujące uzasadnienia czy pokrycia w realiach rynku.
Nadrzędnym celem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Branży Rozrywkowej w każdym podejmowanym i prowadzonym postępowaniu dotyczącym ustawy z 2009 r. o grach hazardowych jest doprowadzenie do nowelizacji, która umożliwi uzyskanie przez przedsiębiorców prawa do kontynuowania dotychczasowej legalnej działalności gospodarczej w zakresie gier urządzanych poza ośrodkami kasyn.
Dostrzegając, wprawdzie pośredni na obecnym etapie, ale niezaprzeczalny wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie FORTUNA i inni na prowadzone działania i faktycznie rozumiejąc jego treść, Związek pozwala sobie na komentarz.
Powyższe orzeczenie TSUE w sprawie FORTUNA i inni dotyczy wykładni co do charakteru „zaskarżonych” norm prawa krajowego, a konkretnie przepisów art. 129 ust. 2, art. 135 ust. 2 i art. 138 ust. 1 ustawy o grach hazardowych w odniesieniu do dyrektywy nr 98/34/WE. Tym samym, udzielenia odpowiedzi przez TSUE, będącego jedyną instytucją kompetentną w zakresie dokonywania interpretacji prawa Unii Europejskiej, na zapytania skierowane przez sąd krajowy, czy przepisy ustawy o grach hazardowych, które zakazują wydawania nowych zezwoleń, przedłużania istniejących zezwoleń i nie dopuszczają zmiany lokalizacji prowadzonej działalności stanowią potencjalnie przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy.

W tym właśnie przedmiocie TSUE wypowiedział się afirmatywnie. W istocie orzeczenie zawiera wytyczne dla sądów krajowych celem uwzględnienia ich przy rozpoznawaniu spraw. Przyznając „zaskarżonym” normom potencjalny charakter przepisów technicznych TSUE pozostawił sądom krajowym przeprowadzenie analizy czy rzeczywiście przepisy te wpłynęły na właściwości lub sprzedaż automatów do gier o niskich wygranych. Innymi słowy, aktualnie, sądy krajowe kierując się wskazówkami TSUE mają dokonać ustalenia czy przepisy ustawy o grach hazardowych ograniczyły swobodny obrót na rynku automatami do gier o niskich wygranych.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej mając na uwadze upublicznione dane rynkowe, rozsądnie oczekuje, że analiza sądów krajowych doprowadzi do ustaleń pozytywnych dla przedsiębiorców, a więc takich w wyniku których „zaskarżone” przepisy ustawy o grach hazardowych zostaną definitywnie uznane za przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy nr 98/34/WE.

Wówczas dla swej skuteczności przepisy, o których mowa wymagałyby notyfikacji w Komisji Europejskiej. Zasadniczym skutkiem niedopełnienia obowiązku notyfikacji jest bezskuteczność przepisów technicznych, co oznacza, że nie można ich egzekwować wobec podmiotów indywidualnych. Wtedy, w myśl dyrektywy nr 98/34/WE, sądy krajowe powinny zaniechać stosowania takich wewnętrznych przepisów technicznych, które nie zostały objęte procedurą notyfikacji.

Wprawdzie orzeczenie TSUE w sprawie FORTUNA i inni bezpośrednio dotyczy konkretnych spraw w toku indywidualnych spółek to trzeba mieć na uwadze, że ostateczne rozstrzygnięcia sądów krajowych jakie zapadną po uwzględnieniu przekazanych przez TSUE wskazówek będą stanowiły istotną wytyczną przy orzekaniu w licznych pozostałych sprawach tego rodzaju.

Ponadto, Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej widzi w przedmiotowym wyroku TSUE istotną motywację dla Komisji Europejskiej badającej skierowane przez Związek skargi. Komisja oczekiwała na zapoznanie się z interpretacją prawa Unii Europejskiej w związku z „zaskarżonymi” przepisami jakiej dokona TSUE. Pozytywny, choćby co do trzech przepisów, wyrok pozwala wierzyć w powodzenie skarg, które mają znacznie szerszy zasięg, ponieważ obejmują właściwie całą ustawę.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej ma nadzieję, że wszelkie podejmowane działania, a zwłaszcza nowy stan w zakresie obowiązującego prawa, jakiego Związek słusznie się spodziewa, skłonią do uchwalenia prawidłowych przepisów, choćby w ograniczonym zakresie, ale dopuszczających gry na automatach poza kasynami. Związek oczekuje przemyślanego i racjonalnego procesu legislacyjnego, w wyniku którego uda się pogodzić cele prywatnych przedsiębiorców z manifestowanymi potrzebami publicznymi i społecznymi, tak jak ma to miejsce w innych państwach Unii Europejskiej.

Przewodniczący OZPBR

www.ozpbr.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL