Płacą celnicy, zapłaci minister

Automaty
Marek 15/03/2013

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2024

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie skargi na decyzję Ministra Finansów. Tym razem poszło o decyzję w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenia kasyna gry.

VI SA/Wa 2281/12 – Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.) Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Protokolant st. ref. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2013 r. sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Finansów z dnia […] sierpnia 2012 r. nr […] w przedmiocie udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry

1. uchyla zaskarżoną decyzję;

2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu;

3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącej C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 10 257 (dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prorok

11:42
15/03/2013

Tak na prawdę powinno być zasądzone na rzecz spółki co najmniej 1000000zł. wówczas ten DE?IL wraz ze swoimi niespotykanie INTELIGENTNYMI? zastępcami z resortu, zauważyli by wreszcie że ten kraj to nie jest prywatne ranczo Vincenta i Jacka, bynajmniej jak widać wraz z Donkiem tak do tego podchodzą w DU?IE mają przepisy prawa bo uważają że prawo to oni. Brawo Dla Sądu za ODWAGĘ i nie uginanie się przed aparatem władzy, trzymam kciuki za utrzymanie takiego wyroku w NSA.
E-PLAY.PL