Playtech przeprowadza pomyślny przegląd opcji finansowania

Playtech Plc przeprowadził kompleksowy przegląd opcji refinansowania niepodporządkowanych zabezpieczonych papierów dłużnych o wartości 530 mln euro oraz warunków kredytu odnawialnego (RCF) – obie z terminem zapadalności w IV kwartale 2023 r.

Przegląd możliwości finansowania dłużnego został przedstawiony inwestorom w ogłoszonych 22 września wynikach okresowych Playtech za I półrocze.

Grupa technologiczna FTSE250 wprowadziła zmieniony RCF w wysokości 277 mln EUR, który będzie dostępny do października 2025 r. – i zawiera opcje przedłużenia o kolejny rok.

Powołując się na „silny bilans i generowanie gotówki”, Playtech przekaże wezwania 16 listopada, aby wykupić niepodporządkowane zabezpieczone obligacje o wartości 330 mln euro dostępne z obligacji o wartości 530 mln euro i RCF, których termin zapadalności przypada na IV kwartał 2023 r.

Transakcja zostanie sfinansowana przy użyciu „bieżących sald gotówkowych”, w których Playtech spodziewa się, że jego RCF o wartości 277 mln EUR „pozostanie nietknięty” po przedterminowym wykupie.

Korzyści korporacyjne spowodują, że Playtech skompensuje oszczędności gotówkowe z tytułu odsetek w wysokości około 12 mln euro w 2023 roku.

Co ważne, bilans grupy technologicznej dotyczący spłat obligacji zostanie wypłacony wcześniej, biorąc pod uwagę oczekiwane „roczne oszczędności do 20 mln euro”.

„Połączenie silnego bilansu Playtech z wysoką generacją gotówki z jej działalności umożliwiło Spółce przeprowadzenie tego efektywnego refinansowania, pomimo trudnych warunków na rynku długu”. Cieszymy się, że osiągnęliśmy ten wynik i poczyniliśmy znaczne oszczędności z tytułu odsetek, które w innym przypadku można by ponieść”.

– to wypowiedź Dyrektora Finansowego Grupy Andrew Smitha.

Po przedterminowym wykupie Playtech będzie miał w swoim bilansie ponad 200 mln euro dostępnej gotówki. Jedyne inne istotne zobowiązania dłużne firmy to 350 mln euro w niepodporządkowanych zabezpieczonych papierach dłużnych z terminem zapadalności w 2026 r.

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.