Playtech spodziewa się zakończyć sprzedaż Finalto do połowy lipca

Playtech oznajmił, że spodziewa się zakończyć sprzedaż gotówkową swojego działu finansowego Finalto firmie Gopher Investments do połowy lipca.

Transakcja w zeszłym miesiącu otrzymała ostateczną zgodę regulacyjną, a akcjonariusze wyrazili również zgodę na sprzedaż podczas walnego zgromadzenia w grudniu ubiegłego roku.

Gopher, mniejszościowy udziałowiec Playtech, złożył 250 milionów dolarów (208 milionów funtów/239 milionów euro) oferty na Finalto w czerwcu ubiegłego roku. Zarząd Playtech zgodził się sprzedać firmę Gopher we wrześniu 2021 roku.

Transakcja miała zostać pierwotnie sfinalizowana 30 czerwca, ale najnowsza aktualizacja Playtech mówi, że sprzedaż zakończy się nie później niż w połowie lipca.

Playtech wystawił Finalto na sprzedaż w marcu 2021 r., kiedy skupił się na swojej podstawowej działalności związanej z hazardem, ale rozważał plany zbycia go od 2019 r. ze względu na słabe wyniki. W maju ubiegłego roku zarząd Playtech zgodził się sprzedać Finalto konsorcjum kierowanemu przez izraelski fundusz private equity Barinboim Group, za transakcję o wartości do 210 mln USD. Jednak wtedy pojawił się Gopher ze swoją kontrofertą.

Playtech opóźnił walne zgromadzenie – na którym akcjonariusze głosowaliby nad ofertą Barinboima – na prośbę Gophera, umożliwiając zarządowi uzyskanie dalszych informacji na temat propozycji.

Zarząd zadał przedsiębiorstwu z Hongkongu szereg pytań, w dużej mierze związanych z jego własnością, możliwymi powiązaniami z Chinami i czy może to utrudnić organom regulacyjnym zatwierdzenie przejęcia.
Podczas gdy Suseł odpowiadał na wstępne pytania, Playtech powiedział, że wymaga wyjaśnienia niektórych odpowiedzi. Po tym, jak nie otrzymał dodatkowych odpowiedzi, zarząd Playtech ogłosił, że będzie nadal popierał ofertę konsorcjum Barinboim i zorganizuje walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze będą mogli głosować nad transakcją.

Jednak pomimo aprobaty zarządu większość głosów odrzuciła ofertę Barinboima. Za transakcją głosowali akcjonariusze reprezentujący 75,3 mln akcji. Jednak akcjonariusze posiadający 164,3 mln akcji – czyli 68,3% ogólnej liczby głosów – głosowali przeciw. Oznaczało to, że umowa między konsorcjum Barinboim a Playtech straciła ważność, co pozwoliło dostawcy na pełne negocjowanie z Gopher.

Pomimo sceptycyzmu ze strony Barinboim, zarząd dostawcy zgodził się na przejęcie Finalto.
Chociaż próba pozbycia się Finalto zbliża się do końca, sam Playtech również może wkrótce zostać sprzedany. Firma początkowo uzgodniła umowę, którą Aristocrat miała przejąć w zeszłym roku.
Jednak proponowane przejęcie Aristocrat nie zapewniło wystarczającego poparcia akcjonariuszy, aby kontynuować. Łącznie 174 akcjonariuszy reprezentujących 56,13% Playtech – czyli 140,5 mln akcji – głosowało za wezwaniem na zgromadzeniu sądowym, a 54,68% na walnym zgromadzeniu.

Obie te sumy były znacznie poniżej 75% progu wymaganego do zatwierdzenia połączenia. Akcjonariusze reprezentujący 43,87% firmy głosowali przeciwko transakcji. Co najmniej 75% akcji z prawem głosu było potrzebnych do zatwierdzenia programu, jeśli oferta 680 pensów za akcję, co odpowiada cenie zakupu około 2,70 miliarda funtów, miałaby być kontynuowana.

JKO Play również prowadziło rozmowy na temat ewentualnej oferty przejęcia Playtech, ale wycofało się z procesu. Gopher również zgłosił zainteresowanie złożeniem oferty w listopadzie zeszłego roku, ale kilka tygodni później zrezygnował z udziału w konkursie.

TTB Partners – grupa powiązana z Gopher – podeszła do możliwości przejęcia w lutym, a Playtech zgodził się zwolnić TTB z pewnych ograniczeń, aby umożliwić jej formowanie i potencjalnie składanie oferty.
Playtech powiedział, że zgodził się na prośbę, ale ostrzegł, że nie ma gwarancji, że doprowadzi to do złożenia oferty. Gigant technologiczny powiedział również, że prawdopodobnie każda oferta od TTB zostanie złożona w gotówce.

Ograniczenia nałożone na TTB – część Miejskiego Kodeksu Przejęć i Fuzji – wynikały z jego roli w doradzaniu Gopher w kwestii potencjalnej oferty przejęcia dla firmy. Ograniczenia dla TTB, które uniemożliwiłyby mu samodzielne złożenie oferty, miały obowiązywać przez sześć miesięcy od dnia wystąpienia do 20 maja. Jednak po ich zniesieniu firma TTB mogła zacząć tworzyć własną ofertę.

Dyrektor generalny Playtech Mor Weizer zadeklarował poparcie dla ewentualnej oferty. W ubiegłym miesiącu termin złożenia przez grupę TTB zdecydowanego zamiaru złożenia oferty został przedłużony do 15 lipca.

Na podstawie igamingbusiness.com

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.