Podwyższona stawka podatku od gier zgodna z prawem

Najczęściej czytane
Bartosz 06/05/2014

Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2014

Wysokość daniny jaką płacą właściciele automatów o niskich wygranych jest zgodna z prawem unijnym – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Sąd rozstrzygnął w ten sposób sprawę spółki, która wniosła o stwierdzenie nadpłaty za marzec 2011 r. w podatku od gier. Spółka argumentowała, że ustawa o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.) została uchwalona z pominięciem procedur wynikających z prawa unijnego – a więc jej art. 139, który nakłada obowiązek zapłaty zryczałtowanej daniny, nie może mieć prawnego skutku.

Spółka podkreśliła, że ustawa naruszyła przepisy dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. Potwierdził to także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z 19 lipca 2012 r. w sprawach połączonych (sygn. akt C-213/11, C-214/11, C-217/11).

Urząd celny w Tarnowie nie zgodził się z wnioskiem spółki. Przypomniał, że z orzeczenia TSUE wynika jedynie, że ustawa o grach hazardowych zawiera przepisy techniczne o których polski rząd powinien powiadomić Komisję Europejską na etapie jej tworzenia. Urząd wyjaśnił, że nie chodzi jednak o art. 139 z którego wynika obowiązek zapłaty zryczałtowanej daniny od gier w wysokości 2 tys. zł miesięcznie od rozgrywek urządzanych na każdym automacie.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Bd 19/14)

Czytaj całość na: podatki.gazetaprawna.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL