Prokuratura białostocka kończy śledztwo!

Najczęściej czytane
Marek 15/05/2014

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2014

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Rzecznika Prasowego Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku Janusza Kordulskiego na pytania dotyczące postępowania ciągnącego się od 2009 roku. Śledztwo dotyczy domniemanych nieprawidłowości na rynku automatów o niskich wygranych a także odpowiedzialności urzędniczej za brak nadzoru nad rynkiem gier.

Iwo Bulski: w ramach toczących się spraw wymierzonych w tzw. branżę hazardową a w szczególności w firmy operujące na automatach o niskich wygranych, rozpoczętych w roku 2009 proszę o podanie do publicznej wiadomości ilości zakończonych postępowań skierowanych obecnie do sądów powszechnych przez Waszą Prokuraturę.

Janusz Kordulski: obecnie do sądów powszechnych skierowano sześć postępowań.

Iwo Bulski: czy postępowanie dotyczące urządzania i prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych wbrew zezwoleniom tj. o czyn 107 § 1 kks i inne, prowadzone w stosunku do legalnie działających i posiadających stosowne zezwolenia firm, wobec których śledztwo rozpoczęło się w kwietniu 2009 roku (czyli dokładnie 5 lat temu) nie narażają Prokuratury na zarzut dotyczący przewlekłości postępowania w stosunku do kontrolowanych Spółek?

Janusz Kordulski: szybkość i sprawność postępowania karnego nie jest celem samym w sobie, ale sposobem realizacji celów, o których mowa w art. 2§1 pkt 1-3 kpk. Sprawa ma charakter wielowątkowy i nie dotyczy tylko urządzeń, które zostały zarejestrowane jako automaty do gier o niskich wygranych. W toku dotychczasowego śledztwa przedstawiono zarzuty 230 osobom. Postępowanie było kilkakrotnie poddawane kontroli sądowej w trybie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. W każdym przypadku Sądy oddalały skargi.

Iwo Bulski: kiedy należy spodziewać się zakończenia postępowania prokuratorskiego w stosunku do wszystkich 54 podmiotów, którym w roku 2009 rozpoczęto kontrolę rozpoczętą ogólnopolską akcję zatrzymania automatów?

Janusz Kordulski: zakończenia postępowania należy spodziewać się w bieżącym roku.

Iwo Bulski: czy stawiane w wielu przypadkach zarzuty o „wiedzy o stanie faktycznym i prawnym niezwalniającej z odpowiedzialności pomimo uzyskania pozytywnej opinii rejestracyjnej oraz dokonanie automatów rejestracji w Ministerstwie Finansów „, a także „świadomego wykorzystania braków w rzeczywistym nadzorze ze strony właściwych organów państwa”, nie powinno skutkować również postawieniem zarzutów urzędnikom odpowiedzialnym za sprawowanie nadzoru nad działaniami podmiotów eksploatujących automaty? Kiedy należy spodziewać się postępowań w stosunku do właściwych urzędników Urzędu Celnego, odpowiedzialnych za sprawowania nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem rynku automatów?

Janusz Kordulski: kwestia odpowiedzialności urzędników sprawujących nadzór nad działaniami podmiotów eksploatujących urządzenia jest już badana i poddawana analizie w ramach jednego z wątków śledztwa. Nadmienić należy, iż wynik dotychczasowej analizy skutkował przedstawieniem zarzutów, głównie z art. 231 kk sześciu osobom (Art.231.§1.Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3-przyp. red.).

Iwo Bulski: Czy stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 31.07.2013, w którym zawarte jest m.in. „W rezultacie zaskarżone w pytaniu prawnym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przepisy art. 89 ust. l pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy o grach hazardowych nie będą mogły zostać zastosowane w sprawie sądu meriti, ponieważ ustawowy zakaz urządzania gier na automatach poza kasynami gry, jako sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, de facto nie obowiązuje – zatem nie można go egzekwować.” nie powoduje iż sprawy prowadzone w oparciu o ustawę o grach hazardowych nie powinny zostać automatycznie umorzone?

Janusz Kordulski: kodeks postępowania karnego nie przewiduje „automatycznego umorzenia” postępowania przygotowawczego. Art. 2§2 kpk wskazuje, że podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. Zgodnie zaś z treścią art. 1§1 kk do odpowiedzialności karnej zastosowanie mają przepisy ustawy obowiązującej w czasie popełnienia czynu zabronionego, które nie zostały uchylone.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

MiXer

23/05/2014

Prawdziwe ustalenia faktyczne? Czytaj - mamy w dupie prawo, my i tak będziemy ustalać prawdziwe fakty chociaż nie mamy do tego prawa i dobrze o tym wiemy. No, ale coś trzeba robić.
E-PLAY.PL