Przestrzeń publiczna a przestrzeń prywatna

W naszych portalach wielokrotnie informowaliśmy o aferach lub piętnowaliśmy naganne zachowania osób, które na branżą hazardową rzucają cień i doprowadzają do tego, że pokutuje odium kryminogennego i przestępczego charakteru tej działalności gospodarczej.

Niewątpliwie tak się dzieje, ale w przypadku gdzie prawo normuje te relacje w sposób jasny i pozbawiony luk, branża samoistnie doprowadza do rugowania osób lub firm korzystających z luk lub wręcz działając nielegalnie. Nie dotyczy to przecież tylko hazardu, każdy sektor gospodarki jest na to narażony bez wyjątku.

W naszych portalach można prawie codziennie przeczytać o działaniach KAS, Policji lub innych służb, które mają za zadanie egzekwowanie prawa. Zamykane są nielegalne punkty gier, zajmowane są automaty nielegalnie pracujące. Nie jesteśmy jako medium będącym przedstawicielami tej branży zobligowani do tego aby ukrywać lub pochwalać taką działalność. Prawo zawsze jest najwyższym wyznacznikiem w cywilizowanym świecie, przestrzeganie go jest obowiązkiem, inaczej rodzi się anarchia.

To jakie mamy w portalach poglądy na wiele spraw, staramy się ukrywać. Naszym celem jest informowanie a nie analizowanie i opiniowanie zdarzeń lub firm z tego sektora gospodarki. Robimy to już od prawie 20 lat, nie ma innego medium o takim stażu, które wnikliwie przedstawiało problemy branży i jej przedstawicieli.

Ostatnio ukazały się w portalu artykuły, które wzbudziły niemałe kontrowersje i dyskusje w kręgach biznesu hazardowego. Artykuły te były każdorazowo poprzedzone sprawdzeniem źródła, dowodów lub innych rzeczy uwiarygadniających publikowaną treść. To jest normalna praca dziennikarska, nie jesteśmy bowiem medium działającym na pograniczu prawa. Zawsze staraliśmy się o wnikliwą analizę i wiarygodność tekstów u nas publikowanych.

Ze względu na kontrowersyjny charakter niektórych artykułów, zostały one umieszczone w przestrzeni prywatnej. Co oznacza, że są nadal dostępne dla naszych czytelników, ale dopiero po wpisaniu hasła.

A takowe hasło Redakcja udostępni każdemu, kto o to poprosi drogą mailową pod adres: [email protected] lub [email protected]

Życząc naszym czytelnikom ciekawej lektury naszych artykułów, zapraszamy do odwiedzania naszych stron

Redakcja E-PLAY

O Autorze

3 odpowiedzi do “Przestrzeń publiczna a przestrzeń prywatna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.