Raport finasowy w SAZKA

Grupa Sazka odnotowała dodatnie wyniki finansowe za trzy miesiące do 31 marca 2021 roku. Skonsolidowane przychody brutto z gier w tym okresie wzrosły o 30 procent rok do roku do 526 mln euro. Skonsolidowana EBITDA operacyjna wzrosła o 20 procent rok do roku do 133 mln euro.

Skonsolidowana skorygowana EBITDA, z wyłączeniem niektórych pozycji jednorazowych, wzrosła o cztery procent rok do roku do 144 mln euro. Skonsolidowany zysk po opodatkowaniu wzrósł o 44 procent rok do roku do 35 mln euro.

Robert Chvatal, prezes Grupy SAZKA, powiedział:

„Z przyjemnością informuję, że Grupa SAZKA osiągnęła dobre wyniki w pierwszym kwartale. Nasz wskaźnik GGR wzrósł o 30 procent rok do roku, a skorygowana EBITDA wzrosła o cztery procent przy zdrowej marży na poziomie 51 procent. Pierwsze trzy miesiące 2021 roku po raz kolejny pokazały, że jesteśmy dobrze pozycjonowani dzięki zróżnicowanej ofercie produktów, kanałom sprzedaży i ekspozycji geograficznej, szybko rozwijającej się działalności online, korzystnej strukturze kosztów i silnemu generowaniu przepływów pieniężnych z naszej działalności ”.

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.