Raport rynku sponsoringu sportowego na 2018 r

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2020

Ukazał się w sieci nowy raport rynku sponsoringu sportowego na rok 2018 opracowany przez Sponsoring Insight Sp. z o.o. – agencję zajmującą się badaniem i doradztwem sportowym.

Opracowanie „Rynek Sponsoringu Sportowego 2018” jest efektem realizacji projektu badawczego obejmującego kluczowe zagadnienia dotyczące rynku praw sponsoringowych w Polsce, m.in. jego szacunkową wartość w roku 2017, dystrybucję wolumenu rynku pomiędzy dyscypliny sportu czy kategorię kontrahenta, a także zestawienia najbardziej zaangażowanych sponsorów oraz właścicieli praw, którzy otrzymują największe środki pochodzące ze sponsoringu.

Istotną część raportu stanowią także dane bazujące na deklaracjach uczestników rynku sponsoringu sportu tj. sponsorów oraz właścicieli praw sponsoringowych. Respondentów pytano m.in. o ich postrzeganie dynamiki rozwoju sponsoringu w Polsce, czynniki decydujące o wyborze aktywów sponsoringowych czy też ocenę atrakcyjności praw sponsoringowych.

Raport stanowi kontynuację zeszłorocznych badań i przedstawia zestawienie danych z lat 2016 i 2017, co pozwala na zobrazowanie dynamiki rozwoju sponsoringu sportowego i zauważenie najważniejszych zmian na rynku.

Z przeprowadzonych badań wynika, że polski rynek sponsoringu sportowego w 2017 roku osiągnął wartość 870,7 mln złotych i według prognoz potencjał ten wciąż nie jest w pełni wykorzystany, bowiem w roku 2020 ogólna suma wydatków na sponsoring powinna zbliżyć się do nawet miliarda złotych.

Pełna wersja Raportu dostępna TUTAJ

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-PLAY.PL