Regulator hazardu apeluje o przestrzeganie zasad odpowiedzialnej reklamy w trakcie Euro 2024

Branżowy marketing Odpowiedzialna gra
Wiktor Czerwiński 14/06/2024

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2024

W okresie ważnych wydarzeń sportowych, takich jak mistrzostwa w piłce nożnej czy igrzyska olimpijskie, media tradycyjnie nasycone są reklamą skupioną na zakładach bukmacherskich. Lukratywny rynek niesie ze sobą silną konkurencję, co przekłada się na agresywne kampanie reklamowe mające na celu przyciągnięcie nowych graczy. Kwestia etyki i stosowania odpowiedzialnego marketingu w kampaniach reklamowych operatorów zakładów sportowych, którzy zobowiązali się do przestrzegania jego zasad, przystępując do Kodeksu Odpowiedzialnej Reklamy, jest dziś jeszcze bardziej aktualnym tematem.

W związku z przewidywanymi wydarzeniami sportowymi (Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 od 14.06.2024 do 14.07.2024 oraz Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024 od 26.07.2024 do 11.08.2024) i znaczącym wpływem sportu i osobistości sportowych na młode pokolenie urząd zaapelował do operatorów gier hazardowych o odpowiedzialne podejście i rygorystyczne przestrzeganie zasad odpowiedzialnej reklamy określonych w kodeksie.

„Sygnatariusze kodeksu powinni zdać sobie sprawę, że podpisując kodeks, wzięli na siebie ogromną odpowiedzialność z jednej strony wobec społeczeństwa i ochrony grup bezbronnych, a z drugiej strony za zachowanie integralności branży. Nieprzestrzegając zasad, unieważniają znaczenie dobrowolnej samoregulacji i wysyłają sygnał, że samoregulacja tego segmentu może nie być skutecznym sposobem” – mówi Martin Bohoš, dyrektor generalny Urzędu Regulacji Hazardu.

Co w przypadku naruszenia Kodeksu Odpowiedzialnej Reklamy?

W przypadku naruszenia Kodeksu Odpowiedzialnej Reklamy przez jego sygnatariusza będącego członkiem Rady Reklamy, Komisja Arbitrażowa Rady Reklamy rozpatrzy konkretną skargę dotyczącą reklamy i oceni jej naruszenie Kodeksu. Po wykryciu jego naruszenia wydaje pozytywną konkluzję, w której zwraca się do reklamodawcy o jego zmianę i modyfikację oraz zapobiegnięcie jego dalszemu rozpowszechnianiu.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że działalność kilku operatorów gier hazardowych, której celem jest promowanie bonusów lub korzyści z gier, zwłaszcza w zakresie rejestracji nowych graczy, jest sprzeczna z jego regulaminem. W tym kontekście urząd przypomniał, że reklama odpowiedzialnego hazardu nie promuje możliwości uzyskania rejestracji, wolumenu lub innego bonusu do gry, premii lub korzyści z gry o określonej lub skalowalnej wartości, bez podania podstawowych warunków i kryteriów jego uzyskania.

„Naszym wspólnym celem przy tworzeniu tego dokumentu było wzmocnienie istniejących norm prawnych i ustalenie zasad samoregulacji, które chroniłyby konsumentów, a zwłaszcza nieletnich” – mówi Martin Bohoš, dodając, że: „operatorzy gier hazardowych, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków i ignorują uzgodnione przepisami, swoimi agresywnymi praktykami biznesowymi i marketingowymi pogłębiają negatywne postrzeganie gier hazardowych, podważając w ten sposób wysiłki i podejście odpowiedzialnych operatorów.”

Kodeks Odpowiedzialnej Reklamy, który wszedł w życie 1 stycznia 2023 roku, powstał na podstawie wspólnego porozumienia pomiędzy operatorami gier hazardowych a Urzędem Regulacji Hazardu. Dokument zawiera 18 ujednoliconych zasad etycznych w zakresie reklamy gier hazardowych promowanych na terenie Republiki Słowackiej, do których dobrowolnie przystąpiło łącznie 39 podmiotów, stanowiących prawie 98% rynku gier hazardowych.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Regulator hazardu apeluje o przestrzeganie zasad odpowiedzialnej reklamy w trakcie Euro 2024

Branżowy marketing Odpowiedzialna gra
Adam Brzozowski 14/06/2024

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2024

W okresie ważnych wydarzeń sportowych, takich jak mistrzostwa w piłce nożnej czy igrzyska olimpijskie, media tradycyjnie nasycone są reklamą skupioną na zakładach bukmacherskich. Lukratywny rynek niesie ze sobą silną konkurencję, co przekłada się na agresywne kampanie reklamowe mające na celu przyciągnięcie nowych graczy. Kwestia etyki i stosowania odpowiedzialnego marketingu w kampaniach reklamowych operatorów zakładów sportowych, którzy zobowiązali się do przestrzegania jego zasad, przystępując do Kodeksu Odpowiedzialnej Reklamy, jest dziś jeszcze bardziej aktualnym tematem. (więcej…)

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL