Rekordowe przychody Novomatic

Finanse Bilanse
Iwo 01/09/2018

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2024

Przychody ze sprzedaży NOVOMATIC AG wzrosły do ​​1.365,3 mln EUR w pierwszych sześciu miesiącach, w porównaniu do 1 122,0 mln EUR w pierwszej połowie 2017 roku. Przychody ze sprzedaży automatów do gier wzrosły o 96,2% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rozwój ten wynika głównie z przejęcia Ainsworth Game Technology Ltd. oraz z trwających mniejszych przejęć w działalności operacyjnej, a także poprawy wyników na podstawowych rynkach NOVOMATIC. Głównymi powodami do dumy są:

  • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży (+12,6%) do poziomu 3365,3 mln EUR
  • EBITDA osiąga poziom 318,0 mln EUR
  • Liczba pracowników wzrasta do 26.230
  • Akwizycje, przede wszystkim na głównych rynkach Niemiec, Hiszpanii, Włoch i
  • Europy Wschodniej, mają pozytywny wpływ
  • Strategia konsolidacji jest skuteczna
  • Przejęcie Ainsworth Game Technology Ltd.

Zysk przed spłatą odsetek, podatków, amortyzacji (EBITDA) wyniósł w pierwszym półroczu 2018 roku 318,0 mln EUR, a więc był znacznie wyższy niż w roku ubiegłym o 33,1 mln EUR, czyli o 11,6 proc. Warto zauważyć, że wynik operacyjny (EBIT), pomimo intensywnych inwestycji w regulacyjne wyzwania w Niemczech i we Włoszech, również wzrósł do 148,4 milionów euro (+ 23,0 procent).

Liczba pracowników wspięła się również do historycznego maksimum liczby 26 223 pracowników (liczba pracowników na dzień sprawozdawczy). Odpowiada to wzrostowi o 694 pracowników, przy czym wzrost wynika głównie z ekspansji.

„Ten satysfakcjonujący wynik potwierdza naszą strategię umacniania pozycji lidera na rynku na istniejących rynkach oraz otwierania nowych rynków i technologii poprzez przejęcia”
– podkreśla prezes NOVOMATIC, Harald Neumann.

W pierwszej połowie 2018 r. oprócz znaczącego przejęcia Ainsworth, do podobnej transakcji doszło z kilkoma mniejszymi spółkami na głównych rynkach: Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Europy Wschodniej, głównie w zakresie operacji automatów wrzutowych, instalacji terminali i zakładów sportowych. Dzięki tym akwizycjom Grupa umacnia swoją pozycję rynkową na niektórych kluczowych rynkach w Europie.

„Obecnie jednak koncentrujemy się na konsolidacji szybkiego wzrostu w ostatnich latach, w szczególności dzięki przejęciom przedsiębiorstw. W tym samym czasie rozpoczęto również synergie ze wzrostem przychodów. Nacisk kładziony jest na optymalizację wewnętrznych procesów i struktur ponad granicami”
– podkreśla Neumann.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL