Rekordowy budżet w 2021 roku na rozwój polskiego sportu w cieniu pandemii

Rekordowy budżet w 2021 roku na rozwój polskiego sportu w cieniu pandemii koronawirusa 04.10.2020 Wzmacnianie sportu powszechnego i wyczynowego oraz równomierny rozwój infrastruktury sportowej w całej Polsce.

W ostatnich miesiącach Ministerstwo Sportu, z Danutą Dmowską-Andrzejuk na czele, stanęło także przed wyzwaniami, jakie niosła za sobą globalna pandemia koronawirusa.

POLSKI SPORT W DOBIE PANDEMII COVID-19

Pandemia koronawirusa wymagała od szefowej polskiego sportu podjęcia wielu decyzji i dostosowania do bezprecedensowej sytuacji. Przełożenie Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich spowodowało, że koniecznością stało się stworzenie mechanizmów, by polski sport mógł funkcjonować w nowej rzeczywistości.
Minister Sportu natychmiast podjęła działania, których celem było wsparcie zawodników, kadr szkoleniowych, polskich związków sportowych i ograniczanie negatywnych następstw zaistniałej sytuacji.

„Mając na uwadze dobro polskiego sportu, jako resort aktywnie włączyliśmy się w prace legislacyjne nad specustawą dotyczącą koronawirusa. Zaproponowane przez nas regulacje w znaczący sposób wsparły funkcjonowanie sportu w czasie epidemii.”
– powiedziała minister Danuta Dmowska-Andrzejuk

Z działań podjętych w pierwszym okresie, niezwykle ważne dla sportowców było wprowadzenie, z inicjatywy Minister Sportu, do ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zapisów umożliwiających przedłużanie stypendiów sportowych zawodnikom, którzy podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie mogli lub nie będą mogli brać udziału w zawodach sportowych, a tym samym nie kwalifikują się do jego przyznania na kolejny okres.

Minister Sportu zadbała również o wprowadzenie do wspomnianej wyżej ustawy zapisów umożliwiających: możliwość wypłaty wszystkim podmiotom, które zawarły umowę dotacyjną z Ministerstwem Sportu, kosztów pośrednich zadań, które nie zostały zrealizowane z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii; funkcjonowanie polskich związków sportowych w czasie stanu epidemicznego oraz epidemii, m.in. poprzez odbywanie walnych zgromadzeń członków lub delegatów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.(…)

Pełen raport znajdziesz TUTAJ

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.