Są już zasady badania, rejestracji i eksploatacji automatów do gier

W nowym rozporządzeniu ustalono, jakie czynności należy podjąć przed rozpoczęciem eksploatacji urządzeń losujących, automatów do gier oraz urządzeń do gier. Określone zostały również m.in. kwestie związane z zabezpieczeniem tych urządzeń w razie ingerencji z zewnątrz lub awarii.

Warunkom eksploatacji tych urządzeń jest poświęcone opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8.06.2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych.

W rozporządzeniu określona została treść wniosku o rejestrację urządzenia oraz rodzaje dokumentów dołączanych do wniosku. Jednym z tych dokumentów ma być opinia jednostki badającej zawierająca pozytywny wynik badania technicznego urządzenia. Ustalono również, w jaki sposób należy przeprowadzić takie badanie techniczne.

Każde z urządzeń powinno być zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz. Ma temu służyć założenie plomb zabezpieczających po przeprowadzeniu badania technicznego.

Potwierdzeniem rejestracji będzie poświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. Podmiot eksploatujący będzie mieć obowiązek przechowywania poświadczenia rejestracji urządzenia w miejscu jego eksploatacji.

W rozporządzeniu znalazły się ponadto przepisy dotyczące warunków zmiany miejsca eksploatacji urządzenia, jak i obowiązku rejestracji w urządzeniu określonych informacji w razie jego awarii. W przypadku awarii ponowna eksploatacja urządzenia będzie możliwa dopiero po dokonaniu ponownego badania technicznego.

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2017 r.

[pdf-embedder url=”http://e-play.pl/wp-content/uploads/2017/06/rozporządzenie-rejestracja.pdf” title=”rozporządzenie rejestracja”]

O Autorze

1 odpowiedź do “Są już zasady badania, rejestracji i eksploatacji automatów do gier

  1. Hahaha trzeci raz mówią o tych pozwolenia które miały być od kwietnia… tyle osób co składało te papiery a nikt z nich nie dostał żadnej odpowiedzi , ciągle tylko przekładają terminy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.