Są kolejne wyroki

Automaty
Marek 21/11/2012

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2024

Po poniedziałkowych trzech orzeczeniach WSA w Gdańsku, pora na kolejne. Na stronie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych we wtorek opublikowano kolejne wyroki.

Wszystkie 6 wtorkowych orzeczeń stanowi na korzyść firm sektora AoNW. Pierwsze orzeczenie brzmi następująco:

III SA/Gd 502/12 – Wyrok WSA w Gdańsku

Data orzeczenia 2012-11-20
orzeczenie nieprawomocne

Data wpływu 2012-08-02
Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie Anna Orłowska /przewodniczący/ Felicja Kajut /sprawozdawca/ Jolanta Sudoł
Symbol z opisem 6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Skarżony organ Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku Uchylono decyzję II i I instancji

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Orłowska, Sędziowie Sędzia WSA Felicja Kajut (spr.), Sędzia WSA Jolanta Sudoł, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Beata Kaczmar, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2012 r. sprawy ze skarg „A” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej […] z dnia 29 kwietnia 2010 r. nr […] nr […] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżone decyzje oraz decyzje Dyrektora Izby Celnej […] z dnia 8 lutego 2010 r., nr […] i z dnia 8 lutego 2010r., nr […];

2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej […] na rzecz strony skarżącej „A” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. 914 (dziewięćset czternaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Pozostałe orzeczenia z 20 listopada 2012:

III SA/Gd 513/12 – Wyrok WSA w Gdańsku

III SA/Gd 514/12 – Wyrok WSA w Gdańsku

III SA/Gd 515/12 – Wyrok WSA w Gdańsku

III SA/Gd 516/12 – Wyrok WSA w Gdańsku

III SA/Gd 518/12 – Wyrok WSA w Gdańsku

II SA/Op 487/12 – Wyrok WSA w Opolu

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL