Senat za o ustawą ws. zautomatyzowania niektórych spraw przez KAS

Senat opowiedział się w środę za ustawą ws. zautomatyzowania niektórych spraw przez KAS. Ma ona umożliwić podatnikom załatwianie spraw on-line. Wcześniej, podczas posiedzenia, senatorowie przyjęli sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Głos zabrała również wiceminister finansów Anna Chałupa, która wyjaśniła dlaczego w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, znalazł się zapis dot. Ochotniczych Straży Pożarnych. Powiedziała, że umożliwia on uruchomienie drugiej ścieżki finansowania OSP (ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego), jeżeli okaże się dotacja z budżetu państwa okaże się niewystarczająca. Ustawa wprowadza automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez KAS przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. System e–Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy.

Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej) będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej. Ustawa zakłada też m.in., że e–US wykorzystywany w kontaktach z organami KAS będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla: podatników, płatników, pełnomocników oraz komorników sądowych i notariuszy. Przepisy przewidują też uruchomienie systemu teleinformatycznego „e–Koncesje” , który ma pozwolić na elektroniczną obsługę i usprawnienie wydawania koncesji oraz zezwoleń.

System ma być stosowany w ramach m.in. składania wniosków i ofert w zakresie udzielania koncesji i zezwoleń na prowadzenie gier hazardowych.

Według informacji przekazanej na posiedzeniu przez Grzegorza Taborskiego z MF – o tym, kiedy poszczególne usługi będą uruchomione będzie informował minister finansów w ramach obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim. Z dniem wejścia w życie ustawy – jak wyjaśniał – zostaną wprowadzone doręczenia w ramach e–urzędu skarbowego, natomiast o uruchomieniu kolejnych usług podatnicy, użytkownicy kont w US będą informowani na bieżąco.

Jak wskazywało Ministerstwo Finansów, celem ustawy jest automatyzacja załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową poprzez nowe narzędzie informatyczne dla klientów KAS, jakim będzie e–Urząd Skarbowy (e–US). Według resortu podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on–line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, jeśli wnioski złożą przez e-US.

Źródło: tvpparlament.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.