Sportradar przedłuża ustalenia z Austrią dotyczące dopingu w sporcie

Sportradar utrzymał impet swojej międzynarodowej integralności i operacji antydopingowych, rozszerzając swoje wcześniejsze porozumienie z austriacką policją federalną.

Odnowienie protokołu ustaleń (MoU) między szwajcarskim działem Sportsradar Integrity Services (SIS) a Bundeskriminalamt (BK) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (BMI) zapewni kontynuację usług antydopingowych Sportradaru zgodnie z prawem krajowym Austrii organ egzekucyjny.

W miarę rozszerzania i przedłużania umowy, Sportradar będzie dostarczał policji federalnej technologie antydopingowe, rozwiązania i sieć oparte na danych, umożliwiające wymianę informacji w celu wykrywania i projektowania naruszeń austriackiej federalnej ustawy antydopingowej i kodeksu karnego. .

Globalny szef ds. usług antydopingowych w firmie Sportradar, Dominic Mueser, powiedział:

„Dzięki wykorzystaniu technologii i metodom antydopingowym opartym na danych, dział usług antydopingowych firmy Sportradar stał się wiarygodnym i zaufanym operatorem w tej dziedzinie, czyniąc rozszerzenie naszego partnerstwa z austriackimi organami ścigania to naturalny kolejny krok we wspieraniu ich walki z dopingiem w sporcie. Opierając się na istniejącej silnej relacji, jesteśmy podekscytowani potencjałem tego partnerstwa w zakresie ochrony czystego sportu i nie możemy się doczekać dalszej współpracy”.

Dalsze postanowienia umowy przewidują, że Sportradar zapewni szkolenia antydopingowe funkcjonariuszom policji, a także informacje, analizy i wsparcie dochodzeniowe, które może zostać rozszerzone na sportowców, przełożonych, lekarzy, organizacje antydopingowe, organizacje sportowe i organizacje zewnętrzne.

Od rozpoczęcia współpracy w 2015 r. ułatwia ona wymianę informacji i analiz związanych z kwestiami uczciwości w sporcie, przy czym partnerzy przyjęli wspólny cel, jakim jest przeciwdziałanie ustawianiu meczów i korupcji w austriackiej przestrzeni sportowej.

„Przez lata Austriacki Federalny Urząd Kryminalny odgrywał pionierską rolę w środkach uczciwości w sporcie. Z tego powodu wieloletnia współpraca ze Sportradarem została teraz rozszerzona o współpracę w walce z dopingiem, oprócz ustawiania meczów”.

– dodał generał Mag Andreas Holzer, MA – dyrektor Criminal Intelligence Service Austria.

Sportradar świadczy obecnie usługi w zakresie uczciwości i antydopingu szeregowi organizacji międzynarodowych, w tym organom regulacyjnym ds. gier hazardowych, ligom i władzom sportowym, organom ścigania i operatorom zakładów, niedawno uruchomił swoją Wymianę Uczciwości, aby ci ostatni mogli odgrywać bardziej bezpośrednią rolę w przeciwdziałanie korupcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.