Totalizator po trzech kwartałach

Finanse Bilanse Loterie
Marek 13/11/2012

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2024

Po trzech kwartałach 2012 r. przychody z tytułu gier LOTTO urosły o 242 mln zł (+10,6% r/r). Segment gier liczbowych odnotował wzrost r/r o 8,4% a loterie, w tym Zdrapki o 27,4%. Rekordowa kondycja LOTTO ma bezpośrednie przełożenie na środki płynące w kierunku polskiego sportu i wspierania kultury. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 roku fundusze celowe zostały zasilone kwotą 578,6 mln zł czyli o 9,4%więcej niż w tym samym okresie w 2011 roku.

Ogółem przychody Spółki po 3 kwartałach 2012 roku osiągnęły poziom 2 mld 522 milionów złotych. Było to możliwe dzięki konsekwentnej realizacji polityki sprzedażowej i rozwoju portfolio produktów, w tym Zdrapkom. Do znaczącego wzrostu sprzedaży w podstawowym produkcie w bieżącym roku – grze Lotto –przyczyniły się wysokie kumulacje oraz wprowadzona w 2012 roku i bardzo pozytywnie przyjęta przez Graczy platforma komunikacyjna.

– Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży produktów LOTTO odnotowany w okresie trwającego spowolnienia polskiej gospodarki jest bardzo satysfakcjonujący – komentuje Piotr Kamiński, Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse, p.o. Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego. – Dzięki pozytywnym efektom pracy nad kosztami działania firmy oraz efektywnej polityce sprzedażowej udało nam się osiągnąć po 3 kwartałach bardzo dobry wynik finansowy netto na poziomie ponad 255 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 72 % w stosunku do wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie roku ubiegłego – dodaje.

Przykładem działań bezpośrednio wpływających na wzrost przychodów jest oferowanie nowych produktów i zwiększanie ich dostępności. I tutaj warto wspomnieć właśnie o Zdrapkach, których sprzedaż tylko w III kwartale br. wzrosła o 32 % (r/r). Potencjał rozwojowy tej grupy produktów potwierdziło wprowadzenie do sprzedaży w marcu br. zdrapki Ekstra Pensja, której sprzedaż pierwszej edycji wyniosła: 50% po pierwszym miesiącu, 100% po trzech miesiącach. W listopadzie 2012 roku zostanie wprowadzona już 3 edycja tej zdrapki.

– Aby utrzymać trend wzrostowy planowane są kolejne działania zwiększające efektywność sieci sprzedaży m.in. poprzez wprowadzenie urządzeń samoobsługowych, tzw. maszyn vendingowych do sprzedaży Zdrapek oraz dalszy rozwój sieci kolektur i ich standardu, w tym zakresu oferowanych produktów i usług- zapowiada Wojciech Szpil, Członek Zarządu Totalizatora Sportowego odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. – Planujemy także wdrażanie nowych produktów. We wrześniu br. został wprowadzony Lotto Plus, produkt towarzyszący grze Lotto. W pierwszych miesiącach osiągnął on udział w sprzedaży Lotto na poziomie 15 %. W pierwszej połowie przyszłego roku wprowadzimy produkt typu Win for Life, które oferują wypłatę comiesięczną określonej kwoty przez długi okres czasu, np. 20 lat. Produkt ten rozszerzy nasze portfolio i jestem przekonany, że przyczyni się do dalszego naszego wzrostu – dodaje.

Ożywienie w punktach LOTTO bezpośrednio przekłada się na wzrost dopłat do funduszy celowych i podatków przekazywanych do budżetu Państwa. Tylko do 30 września br. na rzecz budżetu państwa zostały naliczone wpłaty wyższe o 214 mln zł r/r [o 19,9 %] w porównaniu z rokiem ubiegłym .

– Naliczone wpłaty do budżetu państwa osiągnęły po dziewięciu miesiącach poziom 1,29 miliarda złotych. Zwracam również uwagę na fakt, że wyniki przełożyły się na zwiększone wpływy na fundusze celowe. Dzięki Graczom LOTTO polski sport został zasilony środkami większymi o 38,3 mln zł niż w tym czasie w roku ubiegłym. Natomiast 9,9 mln złotych więcej przekazano na wsparcie kultury. W sumie już ponad 578 mln zł przekazaliśmy w tym roku na fundusze celowe. Spodziewamy się, że wzrost z tytułu dopłat w bieżącym roku będzie oscylował wokół 10 % względem roku ubiegłego – podsumowuje Piotr Kamiński.

totalizator.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL