Trybunał Konstytucyjny o podatku od gier hazardowych

Trybunał Konstytucyjny

Na 28 listopada 2018 zaplanowane jest publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie stwierdzenia czy artykuł 139 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, który wprowadzał w 2010 roku drastyczną podwyżkę podatku ryczałtowego od gier na automatach o niskich wygranych (ze 180 euro na 2000 PLN od każdej sztuki) jest zgodny czy niezgodny z Konstytucją RP.

Aplauz Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ponad 5 lat temu poprzez swojego pełnomocnika adwokata Krzysztofa Budnika złożyła skargę konstytucyjną, zarzucając artykułowi dotyczącemu zwiększenia obciążeń podatkowych spółek eksploatujących AoNW niezgodność z szeregiem zapisów konstytucyjnych.

W uzasadnieniu Spółka zaakcentowała, że ustawa o grach hazardowych nie zawierała przepisów przejściowych, niezbędnych do poszanowania interesów podmiotu przed upływem okresu, na który otrzymał on pozwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych.

Zdaniem Spółki do czasu wygaśnięcia pozwolenia automaty powinny być opodatkowane dotychczasową stawką od każdego automatu wynoszącą 180 euro, natomiast ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych została wprowadzona z naruszeniem Konstytucji.

Więcej o skardze konstytucyjnej Spółki Aplauz przeczytasz już wkrótce w najnowszym numerze MAGAZYNU E-PLAY!

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.