[TSUE] Wyrok Trybunału już w październiku

Najczęściej czytane
Bartosz 20/09/2016

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2024

Na 13 października 2016 roku została wyznaczona data ogłoszenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej ustawy o grach hazardowych.

Sprawa została zainicjowana przez Sąd Okręgowy w Łodzi, który zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym.

Postanowieniem z 24 kwietnia 2015 Sąd zadał następujące pytanie:

czy przepis art. 8 ustęp 1 Dyrektywy nr 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U.UE.L.98.204.37 z późn. zm.) może być interpretowany w ten sposób, że brak notyfikacji przepisów uznanych za mające charakter techniczny dopuszcza możliwość zróżnicowania skutków tj.

dla przepisów dotyczących swobód nie podlegających ograniczeniom przewidzianym w art. 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej brak notyfikacji skutkować powinien tym, że nie mogą być one stosowane w konkretnej sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia, zaś dla przepisów odnoszących się do swobód podlegających ograniczeniom z art. 36 Traktatu dopuszczalna jest ich ocena przez sąd krajowy, będący jednocześnie sądem unijnym, czy mimo nienotyfikacji są one zgodne z wymogami art. 36 Traktatu i nie podlegają sankcji braku możliwości ich stosowania.

Na wyrok Trybunału czeka także Sąd Najwyższy, który zawiesił postępowanie prowadzone w składzie 7 sędziów w sprawie uchwały dotyczącej przepisów ustawy o grach hazardowych (czytaj:”Sąd Najwyższy poczeka na orzeczenie TSUE ws. przepisów hazardowych”).

Przypomnijmy także, że do wniosku swoją opinię przedstawił Rzecznik Generalny Michal Bobek, uznając, że przepis art. 6 ust. 1 ustawy o grach hazardowych NIE STANOWI przepisu technicznego i nie wymagał on notyfikacji (czytaj: „[PILNE] TSUE – Automaty tylko z koncesją na kasyno!”).

Czekamy zatem z niecierpliwością na 13 października, żeby poznać zdanie Trybunału Sprawiedliwości.

daty

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL