Uczestniczenie w zagranicznych zakładach przez Internet nie jest karalne

Najczęściej czytane
Bartosz 05/10/2015

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2015

Sąd Rejonowy w Płońsku wydał wyrok uniewinniający gracza, który uczestniczył w zakładach wzajemnych organizowanych w Internecie przez zagranicznego bukmachera.

Sąd doszedł do wniosku, że nie sposób udowodnić grającemu umyślność czynu polegającego na świadomym uczestniczeniu w „nielegalnej” grze hazardowej oraz, że uczestniczenie w grze przez Internet nie może być penalizowane jako nielegalna gra na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

w uzasadnieniu czytamy: „należy też zwrócić uwagę na inny aspekt ewentualnej możliwości ponoszenia odpowiedzialności karnej uczestników internetowych zakładów wzajemnych organizowanych przez podmioty mające siedzibę za granicą, mianowicie na przepis art. 3 § 2 k.k.s. wyrażający zasadę terytorialności, zgodnie z którą przepisy kodeksu stosuje się do sprawców, którzy popełnili czyny zabronione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

„Przy tradycyjnej działalności bukmacherskiej, w ramach której uczestnicy zawierają zakłady wzajemne w kolekturach, określenie miejsca nie nastręcza problemów, natomiast wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy osoby zawierają umowy za pośrednictwem sieci internetowej. W tym zakresie należy się odwołać do treści art. 70 § 2 k.c., który stanowi, że w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej – w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.

Nie ulega wątpliwości, że serwisy internetowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie urządzania zakładów wzajemnych zawierają oferty, których przyjęcie — poprzez dokonanie przez uczestnika odpowiedniej dyspozycji elektronicznej — doprowadza do zawarcia umowy zakładu. Zatem zgodnie z treścią powołanego art. 70 § 2 k.c., miejscem zawarcia tej umowy, a tym samym „uczestnictwa”, jest siedziba oferenta w chwili zawarcia umowy. Zatem bez wpływu na wyznaczenie miejsca zawarcia umowy będzie rzeczywista lokalizacja urządzeń — serwera, z którego usług korzysta oferent, gdyż urządzenia komunikacyjne są lokalizowane w wielu różnych miejscach i nie sposób uwzględniać przesłankę ich położenia, ponieważ nie ma ona istotnego wpływu na kształt umowy. podobnie bez wpływu na kształt umowy pozostaje miejsce usytuowania urządzenia z dyskiem twardym, z którego korzysta uczestnik takich zakładów i gier. W ocenie Sądu osoba zawierająca zakład wzajemny czy uczestniczące w grze losowej organizowanych przez podmiot mający siedzibę za granicą i oferujący tego rodzaju zakłady lub gry za pośrednictwem prowadzonej przez siebie strony internetowej „uczestniczy” w tym zakładzie czy grze poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.”

UZASADNIENIE WYROKU SĄDU REJONOWEGO W PŁOŃSKU

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szachinista

17:11
05/10/2015

Proste i logiczne. Od lat. Ale to polityczna ustawa. A jej skutki są takie, że tracimy rocznie 1,5-6,7% rocznych przychodów z podatków!
E-PLAY.PL