Ustawa o VAT zostanie dostosowana do zmian w hazardzie

podatki

Przepisy dotyczące zwolnienia dla gier hazardowych zostaną dostosowane do nowych regulacji o tego rodzaju grach – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Odpowiednio zmieniona zostać ma ustawa o podatku od towarów i usług (VAT).

Od 1 kwietnia 2017 r. w Polsce obowiązuje nowy przepis art. 1 ust. 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z późn. zm.). Wprowadzono wtedy definicję gier hazardowych, zgodnie z którą grami tego typu są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty i gry na automatach.

Sytuacja ta wymaga odpowiedniego dostosowania przepisów dotyczących podatku VAT w zakresie ustanowionego w przepisach ustawy o VAT zwolnienia dla gier hazardowych – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Obecne przepisy ustawy o VAT wskazują, że z podatku zwolniona jest działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach.

Zmiana przepisu w zaproponowanym brzmieniu ma charakter dostosowawczy przez generalne odwołanie się do wszystkich rodzajów gier hazardowych objętych ustawą o grach hazardowych. Jednocześnie projektowany przepis, w sposób niebudzący wątpliwości, zapewnia realizację zasady dychotomicznego podziału na sferę działalności objętą przepisami o grach hazardowych oraz opodatkowaną podatkiem VAT – tłumaczy Ministerstwo Finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 13 lutego 2018 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2018 r.

Projekt ustawy: TUTAJ

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.