WSA oddala skargi

Automaty
Marek 05/04/2013

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2024

Dzisiaj prezentujemy pakiet orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wszystkie skargi firm hazardowych oddala. Oto i one:

VI SA/Wa 1754/12 – Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi „B” Sp. z o.o. z siedzibą w B. na postanowienie Ministra Finansów z dnia […] czerwca 2012 r. nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia jednostce badawczej upoważnienia do przeprowadzenia badań automatów i urządzeń do gier oddala skargę

VI SA/Wa 1840/12 – Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz (spr.) Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Protokolant ref. staż. Paulina Dymińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia […] lipca 2012 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego oddala skargę

VI SA/Wa 1841/12 – Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz (spr.) Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Protokolant ref. staż. Paulina Dymińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia […] lipca 2012 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego oddala skargę

VI SA/Wa 2676/12 – Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2013 r. sprawy ze skargi J. Sp. z o.o. z siedzibą w R. na postanowienie Ministra Finansów z dnia […] października 2012 r. nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na prowadzenie salonu gier oddala skargę

VI SA/Wa 2598/12 – Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Sędzia WSA Urszula Wilk (spr.) Protokolant st. ref. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2013 r. sprawy ze skargi H. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Ministra Finansów z dnia […] października 2012 r. nr […] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji oddala skargę

nsa.gov.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL