WSA w Gliwicach orzeka

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2013

Po optymistycznych wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego rzucamy okiem do sądów wojewódzkich. 25 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał 3 orzeczenia.

 

 

W sentencjach czytamy:

III SA/Gl 1955/12 – Wyrok WSA w Gliwicach

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Apollo, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Orzepowska – Kyć, Sędzia WSA Iwona Wiesner (spr.), Protokolant Monika Rał, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2013 r. przy udziale – sprawy ze skargi „A” Sp. z o.o. w J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […]r. nr […] w przedmiocie gier losowych

1. uchyla zaskarżoną decyzję;

2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku;

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w K. na rzecz strony skarżącej kwotę 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

III SA/Gl 1956/12 – Wyrok WSA w Gliwicach

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Apollo, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Orzepowska – Kyć, Sędzia WSA Iwona Wiesner (spr.), Protokolant Monika Rał, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2013 r. przy udziale – sprawy ze skargi „A” Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […]r. nr […] w przedmiocie gier losowych (umorzenia postępowania o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich nominałach)

1. uchyla zaskarżoną decyzję;

2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku;

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w K. na rzecz strony skarżącej kwotę 9217 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

III SA/Gl 1958/12 – Wyrok WSA w Gliwicach

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Apollo, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Orzepowska – Kyć, Sędzia WSA Iwona Wiesner (spr.), Protokolant Monika Rał, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2013 r. przy udziale – sprawy ze skargi ,,A” Sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie gier losowych

1. uchyla zaskarżoną decyzję;

2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku;

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w K.na rzecz strony skarżącej kwotę 9217 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

 

Mała rzecz – a cieszy.

 

O Autorze

1 odpowiedź do “WSA w Gliwicach orzeka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-PLAY.PL