Wygrana w zagranicznym kasynie – czy trzeba płacić PIT?

podatek

Polscy rezydenci podatkowi mogą uzyskiwać dochody z wielu różnych źródeł. Jako jeden z wielu przykładów można wskazać wygraną w kasynie. Kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym tego rodzaju wygranych budzi wątpliwości wśród podatników. Jeszcze więcej problemów rodzi natomiast wygrana w zagranicznym kasynie. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić to zagadnienie.

Wygrana w zagranicznym kasynie uzyskana przez polskiego rezydenta

Jeżeli mówimy o dochodach uzyskiwanych za granicą, to pierwszą czynnością, którą należy podjąć, jest określenie, pod którego kraju jurysdykcję podatkową podlega dana osoba.

W tym zakresie w pierwszej kolejności należy sięgnąć do polskich przepisów, które określają, że jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w Polsce, to spoczywa na niej nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że jest zobligowana do rozliczenia w Polsce zarówno dochodów uzyskiwanych w kraju, jak i za granicą.

Po drugie, jeżeli z danym krajem wiąże Polskę umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, to należy sięgnąć do jej zapisów. Typowa umowa oparta na Konwencji Modelowej OECD nie zawiera żadnych szczególnych uregulowań, jeżeli chodzi o wygrane w kasynach. Dlatego też przyjmuje się, że ma tu zastosowanie przepis odnoszący się do pozostałych dochodów, który w większości umów międzynarodowych ma następującą treść:

dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, będą opodatkowane tylko w tym Państwie.

Taki zapis powoduje, że dochody polskiego rezydenta z tytułu wygranej w zagranicznym kasynie podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania, tj. w Polsce. To z kolei powoduje, że nie znajdą tu zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania, ponieważ tak uzyskany dochód podlega wyłącznie pod polskie przepisy podatkowe.

Całość czytaj na: poradnikprzedsiebiorcy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *