Wyniki Fortuny za pierwsze półrocze

Bukmacherzy Finanse Bilanse
Marek 29/08/2012

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2024

Fortuna Entertainment Group odnotowała w I półroczu 2012 roku wygrane brutto (Gross Win) w wysokości 55,1 mln euro, o 15,2% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego.

1 mln euro, o 15,2% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Suma wpłaconych stawek (Amounts Staked) wyniosła 229,1 mln euro, co oznacza wzrost o 9,6% wobec I półrocza 2012. Rezultat osiągnięty przez polską spółkę – Fortuna zakłady bukmacherskie – istotnie przekroczył oczekiwania Grupy: suma wpłaconych stawek w Polsce wyniosła 32,9 mln euro, o 31,1% więcej niż w I półroczu 2011.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatu I półrocza 2012. Grupa Fortuna odnotowała w tym okresie dwucyfrowy wzrost wygranych brutto, a także znaczący wzrost przychodów. Dobre wyniki na wszystkich głównych rynkach, na których działamy, były stymulowane przez zakłady on-line, zwłaszcza w czasie mistrzostw EURO 2012. Mimo trudnych warunków konkurencji z nielegalnymi operatorami, braku możliwości reklamy i przy jednoczesnym restrykcyjnym systemie opodatkowania działalności bukmacherskiej, niedawno uruchomione zakłady internetowe w Polsce odniosły wielki sukces, a Polska stała się najszybciej rozwijającym się rynkiem w portfelu Grupy Fortuna” – powiedział Wilf Walsh, prezes zarządu Fortuna Entertainment Group.

Suma wpłaconych stawek (Amounts Staked)

Według wstępnych, nieaudytowanych danych finansowych, w I połowie 2012 roku, Fortuna odnotowała łączną sumę wpłaconych stawek w wysokości 229,1 mln euro, czyli o 9,6% więcej niż w I półroczu 2011. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012, które odbyły się w czerwcu 2012 roku w Polsce i Ukrainie oraz udział w segmencie czeskiej loterii, przyczyniły się do wzrostu zakładów sportowych on-line w Czechach i w Polsce, który przełożył się na wzrost sumy wpłaconych stawek.

Suma wpłaconych stawek z samych zakładów sportowych wyniosła 219,1 milionów euro w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2012 roku, o 5,2% więcej niż w analogicznym okresie w 2011 roku. Najwyższy wzrost odnotowano w Republice Czeskiej, a także w Polsce. Na bardzo dobry rezultat w Polsce wpływ miało uruchomienie zakładów w internecie (na podstawie zezwolenia Ministra Finansów), a ponadto – rozszerzenie działalności o 80 nowych kolektur, z których zdecydowana większość to placówki przejęte od Tipsport PL (spółki zależnej TIPSPORT a.s.).

Z powodu wprowadzenia ograniczewń dotyczących wysokości wpłat, znacznie zmniejszyła się liczba uczestników grających na duże kwoty, co miało wpływ na spadek poziomu przyjętych zakładów na Słowacji w I półroczu 2012. Z kolei mistrzostwa w piłce nożnej, które odbyły się w Polsce i na Ukrainie w czerwcu 2012 roku, zaowocowały wysokim poziomem łącznej sumy przyjętych zakładów.

Suma wpłaconych stawek z segmentu loterii wyniosła 10 mln euro w I połowie 2012. W tym suma wpłaconych stawek ze sprzedaży zdrapek wyniosła 2,5 mln euro, a od gier liczbowych 7,5 miliona euro. Liczby te nie mogą być porównane z wynikami z analogicznego okresu w 2011 roku.

Wygrane brutto (Gross Win)

W I półroczu 2012 wygrane brutto wyniosły łącznie 55,1 mln euro i wzrosły o 15,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. Wygrane brutto z samych zakładów on-line w I półroczu 2012 zwiększyły się do 17,8 mln euro, o 21,8% r/r. Z kolei wygrane brutto w kolekturach osiągnęły wartość 32,4 mln euro, tylko 1,3% mniej niż w I półroczu 2011. Istotniejszy spadek sprzedaży w kolekturach odnotowano w Czechach, podczas gdy w Polsce wygrane brutto z zakładów w kolekturach wzrosły. W I połowie 2012 roku wygrane brutto z loterii wyniosły 5 mln euro, z czego 877 tys. euro pochodziło ze zdrapek oraz 4,1 mln euro z gier numerycznych.

Przychody i EBITDA

W I półroczu 2012 roku FEG odnotowała przychody netto w wysokości 48 mln euro, o 14,7% więcej niż w roku poprzednim. W tym przychody netto z zakładów sportowych wyniosły 43,1 mln euro i wzrosły o 3,8% r/r. Przychody z loterii wyniosły 5 mln euro w I połowie 2012 roku.

EBITDA Grupy Fortuna wyniosła 10,1 mln euro, o 14,7% mniej niż w I półroczu 2011. W tym EBITDA z segmentu zakładów sportowych wyniosła 13,1 mln euro co stanowiło wzrost o 2,3% r/r, mimo negatywnego wpływu wyższego opodatkowania zakładów. Natomiast EBITDA z segmentu loterii osiągnęła wartość ujemną (3) mln euro, wobec (962) tys. euro w analogicznym okresie 2011 roku – co jest w pełni zgodne z wcześniejszymi założeniami FEG. Główną przyczyną ujemnej wartości EBITDA były wydatki związane z loterią.

Przegląd wyników finansowych na poszczególnych rynkach:

Polska

Polska wygenerowała 14,4% łącznej sumy wpłaconych stawek w Grupie Fortuna, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z 12% udziałem w tym samym okresie 2011 roku.

W pierwszych 6 miesiącach 2012 roku polska spółka – Fortuna zakłady bukmacherskie – przyjęła stawki na łączną kwotę 32,9 mln euro, o 31,1% więcej niż w I półroczu 2011. Czyni to z Polski najszybciej rozwijający się rynek spośród wszystkich, na których działa Fortuna Entertainment Group. Dzięki wprowadzeniu zakładów on-line pod koniec stycznia 2012 roku, organizacji EURO 2012 przez Polskę oraz rozszerzeniu działalności o 80 nowych kolektur (w większości przejętych od Tipsportu) Fortunie udało się odwrócić niekorzystny trend poprzednich kwartałów w zakresie przyjmowanych zakładów na polskim rynku. Niemniej jednak, podatek od zakładów w Polsce pozostaje nadmiernie wysoki, dyskryminując krajowy rynek legalnych bukmacherów w porównaniu z nieposiadającymi licencji zagranicznymi operatorami.

Wygrane brutto z zakładów wzajemnych w Polsce wzrosły o 27,2% w I półroczu 2012 – do 11,9 mln euro.

Czechy – zakłady sportowe

Segment zakładów sportowych w Czechach wygenerował 51,8% sumy wpłaconych stawek FEG w I półroczu 2012 roku. Udział w sumie wpłaconych stawek Grupy jest zatem zbliżony do I półrocza 2011 roku, kiedy to wynosił 52,9% sumy wpłaconych stawek całej Fortuna Entertainment Group.

Suma wpłaconych stawek z samych zakładów sportowych w Czechach w I półroczu 2012 wyniosła 118,7 mln euro, o 7,3% więcej r/r. W wygrane brutto z zakładów sportowych w Czechach wyniosły 22,7 mln euro, o 3,7% więcej niż tym samym okresie roku poprzedniego. Rezultat ten jest efektem przede wszystkim rozwoju zakładów sportowych on-line. Wygrane brutto z segmentu zakładów on-line wzrosły o 28,1% w r/r i wyniosły 10,2 mln euro. Natomiast wygrane brutto z zakładów w czeskich kolekturach zmniejszyły się o 10,3% rok do roku, do 12,5 mln euro.

Czechy – loteria

Udział kwoty wpłaconych stawek z segmentu loterii w Czechach stanowił 4,4% łącznej sumy wpłaconych stawek FEG.

Całkowita suma wpłaconych stawek w segmencie loterii wyniosła 10 mln euro, z czego 7,5 mln euro stanowiły gry liczbowe, a 2,5 mln euro zdrapki. W I połowie 2012 roku wygrane brutto z loterii w Czechach wyniosły 5 mln euro, z czego 4,1 mln euro stanowiły wygrane z gier liczbowych, a 0,9 mln euro ze zdrapek. Zysk brutto z loterii w Czechach wyniósł 3,7 mln euro. Marża zysku brutto ze sprzedaży zdrapek wyniosła 19,9%, a z gier liczbowych 42,4%. W I połowie 2011 FEG zaprezentowała wyniki tylko ze sprzedaży zdrapek i jedynie za niecałe 2 miesiące, dlatego wyniki te nie mogą być porównywane r/r.

Słowacja

W I połowie 2012 roku rynek słowacki wygenerował 28,5% sumy wszystkich wpłaconych stawek FEG, wobec 34% udziału w I półroczu 2011.

Suma wpłaconych stawek na Słowacji wyniosła 65,2 mln euro, o 7,3% mniej niż w I połowie 2011 roku. Wygrane brutto osiągnęły poziom 15,6 mln euro, co oznacza spadek o 3,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2011. W tym 6,3 mln sumy wpłaconych stawek pochodziło z segmentu on-line – o 4,6% mniej niż w I połowie 2011 roku. Wygrane brutto z zakładów tradycyjnych, prowadzonych przez sieć naziemnych kolektur, wyniosły na Słowacji 9,3 mln euro i spadły o 2,8% r/r. W dużej mierze jest to spowodowane zmniejszenia ogólnego poziomu konsumpcji prywatnej na Słowacji, utraty znacznej liczby graczy wpłacających duże kwoty oraz przez fakt, że reprezentacja piłkarska Słowacji nie zakwalifikowała się do mistrzostw EURO 2012. Zainteresowanie wydarzeniem było z tego powodu niższe niż w sąsiednich krajach. Wygrane brutto z zakładów sportowych na Słowacji zmniejszyły się również wskutek wprowadzenia wyższych opłat licencyjnych na rzecz państwa. Opłaty te wzrosły we wrześniu 2011 roku z 5% do 5,5%.

PODSUMOWANIE EURO 2012

Na przełomie czerwca i lipca w Polsce oraz na Ukrainie odbyły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012 – jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie zakładów sportowych. Turniej ten jednorazowo, znacząco wpłynął na wyniki finansowe Grupy Fortuna.

Suma wpłaconych stawek z zakładów na mecze EURO 2012 osiągnęła niemal 17 mln euro, z czego 28% (4,7 miliona euro) przyjęto w Polsce, 49% (8,4 mln euro) w Czechach oraz 23% (3,9 mln euro) na Słowacji. W porównaniu z poprzednimi rozgrywkami EURO z 2008 roku łączna suma wpłaconych stawek wzrosła o około 25%.

Ze wszystkich zakładów internetowych w czasie EURO 2012 najwięcej – bo aż 42% – przyjęto w Czechach. Nieco mniej (38%) przyjęto na Słowacji. Polska wygenerowała 14,2% zakładów sportowych on-line, dotyczących meczów EURO. Mimo że procentowo liczba zagranych zakładów on-line była najniższa w Polsce, stanowi i tak bardzo satysfakcjonujący rezultat, biorąc pod uwagę, że oferta zakładów przez internet w tym kraju jest dostępna zaledwie od końca stycznia 2012 roku.

Turniej okazał się być rekordowym dla Polski w zakresie sumy wpłaconych stawek. W czasie EURO 2012 po raz pierwszy w historii polscy klienci Fortuny wydali więcej pieniędzy na zakłady na istotne wydarzenie sportowe niż Słowacy. Większy udział Polski i Czech (obydwie drużyny narodowe grały w turnieju) w sumie wpłaconych stawek wyraźnie pokazuje efekty niezakwalifikowania się do rozgrywek reprezentacji Słowacji.

Ponieważ wyniki meczów EURO 2012 w większości przypadków okazały się przewidywalne, Fortuna wypłaciła rekordowo wysokie wygrane – na kwotę 14 mln euro. To o ponad 30% więcej niż podczas EURO 2008. Wygrane brutto z zakładów na EURO 2012 ukształtowały się na poziomie 3,3 mln euro, z około 20%marżą wygranych brutto, co jest dobrym wynikiem w porównaniu do europejskiej konkurencji Fortuny, posiadającej dodatkowo wpływy z kasyn i innych gier.

GENESIS PR

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL