Wyrok z uzasadnieniem

Automaty
Bartosz 13/08/2013

Ostatnia aktualizacja: 13 sierpnia 2013

Przedstawiamy Państwu wyrok z uzasadnieniem z dnia 31 lipca wydany przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 lipca 2013 r.

po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie

sprawy z powództwa (…) Spółki z o.o. w W.

przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Urzędu Celnego w O.

o zapłatę

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu

z dnia 27 marca 2013 r. sygn. akt I C 604/12

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądza od Skarbu Państwa – Urzędu Celnego w O. na rzecz strony powodowej (…) Spółki z o.o. w W. kwotę 17.536 zł (siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia

2 października 2012 r. do dnia zapłaty, oddalając powództwo w pozostałym zakresie oraz zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej 5.133 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

2. oddala dalej idącą apelację;

3. zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej 757 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

TREŚĆ WYROKU WRAZ Z UZASADNIENIEM

O Autorze

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Hot spot

13/08/2013

Nic s tego nie wyńika, chyba rze nie umia czytać abo ńie rozumiem...
E-PLAY.PL