Wysokie kary za nielegalny hazard – wyroki

Automaty do gier

W myśl obowiązujących przepisów za nielegalną działalność hazardową grożą wysokie kary. Za urządzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji kara pieniężna wynosi 100.000 zł za każdy automat. Za nielegalne urządzanie gier hazardowych grozi również odpowiedzialność karna skarbowa, tj. kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie.

W ostatnim czasie przed Sądami Powszechnymi zapadły orzeczenia nakładające wysokie kary. W jednym z postępowań Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący osobę odpowiedzialną za proceder urządzania nielegalnych gier hazardowych na karę grzywny w wysokości 100.000 złotych. Wyrok jest prawomocny. Postępowanie przygotowawcze było prowadzone przez Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego, który w wyniku kontroli zajął nielegalne maszyny.

W bieżącym roku w kieleckich sądach zapadło już kilkadziesiąt wyroków skazujących zarówno osoby odpowiedzialne za urządzanie nielegalnych gier hazardowych, jak również osoby, które wspierały ten proceder. Od początku 2019 roku wydano 72 wyroki skazujące 97 osób. Łączna kwota orzeczonych kar grzywny dla sprawców wyniosła 2.198.950 zł. Wobec jednego ze sprawców orzeczono również karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Sądy orzekły również przepadek na rzecz Skarbu Państwa środków pieniężnych w łącznej wysokości 423.421 zł oraz 421 sztuk automatów do gier hazardowych (o łącznej wartości 2.105.000 zł).

Obecnie Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego prowadzi kilkadziesiąt postępowań przygotowawczych z zakresu nielegalnego hazardu, które w najbliższym czasie zostaną zakończone wniesieniem aktu oskarżenia przeciwko osobom trudniącym się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych. Kolejnych kilkadziesiąt postępowań znajduje się na etapie postępowania sądowego.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

1 komentarz w “Wysokie kary za nielegalny hazard – wyroki

  1. Sąd Okręgowy w Warszawie (który? Są dwa takie…) orzekał w sprawie z Kielc? Nie jest to wprawdzie niemożliwe, ale dość raczej wątpliwe, czy nie? Nadto może Redakcja zapyta kieleckiego Dyrektora, który tak szczyci się swoimi sukcesami, ile w tym samym czasie zapadło prawomocnych wyroków uniewinniających lub umorzeń postępowań? To tak, dla dbałości o rzetelny, wiarygodny obraz sprawy…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *