Zajęte urządzenia nie dają kosztów

Okiem eksperta
Bartosz 01/08/2014

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2014

Nie można amortyzować środków trwałych w czasie, gdy zabezpieczyli je celnicy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Dodał, że taka sytuacja nie uprawnia również do odliczenia straty ze zlikwidowanego, nie w pełni zamortyzowanego urządzenia.

 

Chodziło o spółkę, która świadczyła usługi polegające na wydzierżawianiu automatów do gier zręcznościowych, a także we własnym zakresie udostępniała je grającym. Automaty wprowadziła do ewidencji środków trwałych i je amortyzowała.

Spółka spytała dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy może dokonywać odpisów amortyzacyjnych w czasie, gdy automaty zostaną zajęte przez organy cele. Podkreśliła, że nie będzie na ten czas zawieszać działalności.

Spytała także o skutki likwidacji takich, nie w pełni zamortyzowanych urządzeń – czy będzie mogła zaliczyć do kosztów stratę z likwidacji nie w pełni umorzonego urządzenia, którym przez pewien czas nie będzie dysponować. Dyrektor warszawskiej izby odpowiedział na oba pytania przecząco.

Wyrok WSA w Warszawie z 8 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 278/14.

Czytaj całość na: podatki.gazetaprawna.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL