Zakaz stawiania automatów do gier poza kasynami to ograniczenie swobody gospodarczej

Gry hazardowe
Bartosz 12/06/2015

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2024

W wyroku z 11 czerwca 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości EU orzekł, iż ustanowiony przez władze Węgier zakaz stawiania automatów do gier poza kasynami może być ograniczać wolność gospodarczą.

Sprawa dotyczyła nowelizacji węgierskiej ustawy o grach losowych z 2012 r., która w dość radykalny sposób ograniczyła możliwość funkcjonowania automatów do gier poza kasynami, a także znacząco podwyższyła podatek od takich urządzeń.

Sprawa trafiła do madziarskiego sądu, który zdecydował się wystąpić do TSUE z szeregiem pytań, w tym o nowelizację ustawy hazardowej, na której mocy zabroniono wykorzystywania automatów do gier w salonach, zezwalając na ich wykorzystywanie wyłącznie w kasynach. Pytania odnosiły się m.in. do kwestii dyskryminacji polegającej na natychmiastowym zakazie funkcjonowania automatów poza kasynami (bez okresu przejściowego i bez odszkodowania).

W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że znacznie podniesienie podatku od automatów do gier (do kwoty, która właściwie zawsze oznaczałaby stratę dla przedsiębiorcy) stanowi przeszkodę w swobodnym świadczeniu usług, która jest zagwarantowana przez art. 56 TFUE. Sądowi orzekającemu udzielono zatem wskazówki, iż ma zbadać czy „podwyższenie podatków doprowadziło do ograniczenia użytkowania automatów do gier do kasyn, do których to podwyższenie nie miało zastosowania.

Tak więc wspomniane podwyższenie podatków wywierałoby skutek podobny do skutku zakazania użytkowania automatów do gier poza kasynami, które zgodnie z utrwalonym orzecznictwem stanowi przeszkodę w swobodnym świadczeniu usług”. Zarazem uznano, że pięciokrotne podniesienie stawki podatku bez okresu przejściowego stanowi pogwałcenie zasady swobody świadczenia usług.

Natomiast w odniesieniu do wprowadzonego zakazu urządzania gier na automatach poza kasynem, TSUE stwierdził, iż w jego orzecznictwie dominuje pogląd, że przepisy krajowe, które zezwalają na użytkowanie i praktykowanie niektórych gier losowych tyko w kasynach, stanowią przeszkodę w swobodnym świadczeniu usług.

WYROK TRYBUNAŁU

Czytaj całość na: czasopismo.legeartis.org

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL