Zaostrzenie odpowiedzialności karnej podatników

Artykuły Okiem eksperta
Iwo 24/03/2022

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2024

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało 9 marca 2022 r. projekt obszernej nowelizacji kodeksu karno-skarbowego, który ma jeszcze bardziej zaostrzyć odpowiedzialność karną. Uszczegółowiono w nim zasady korzystania z instytucji czynnego żalu.

Nowelizacja zawiera szereg kompleksowych rozwiązań systemowych, które w założeniach ministerstwa zmierzają do sprawniejszego przeciwdziałania i zwalczania przestępczości skarbowej, uszczelnienia systemu podatkowego oraz redukcji tzw. szarej strefy.

„Nowelizacja ma na celu zaostrzenie polityki karnej w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej. Rozszerzy się katalog przestępstw, podwyższy wysokość sankcji m.in. za uporczywe niewpłacanie podatku w terminie. Z drugiej jednak strony wprowadzenie zmian ułatwi korzystanie z instytucji skazania bez rozprawy, czy dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.”

– mówi w rozmowie z MarketNews24 Bartłomiej Senderowski, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Wśród istotnych zmian jest także uszczegółowienie zasad korzystania z instytucji czynnego żalu. Zgodnie z założeniami projektu czynny żal będzie tylko dla tych, którzy z własnej inicjatywy i z własnej woli, ujawnią nieprawidłowości zanim zrobi to jakikolwiek uprawniony organ. Po rozpoczęciu przez organ pierwszej czynności służbowej czynny żal nie byłby już możliwy. Rozszerzona ma być także możliwość stosowania instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności i instytucji skazania bez rozprawy. Zgodnie z założeniami projektu nie będzie już wymagane, by sprawca przestępstwa lub wykroczenia uiścił w całości należność publicznoprawną uszczuploną czynem zabroniony. Do tej pory, jeżeli nie pokryto w całości uszczuplonego podatku, nie mogło być mowy o dobrowolnym poddaniu się odpowiedzialności.

Projekt zakłada również m.in.: wydłużenie okresów przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych. wprowadzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w niektórych przypadkach przygotowania do popełnienia przestępstw skarbowych rozszerzenie możliwości przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Ustawodawca przewiduje także wprowadzenie nowych przestępstw m.in.: paserstwa towarów pochodzących z nielegalnej produkcji, posiadania, czy przesyłania podrobionych lub przerobionych znaków akcyzy, udostępniania środków, nieruchomości lub pomieszczeń do urządzania lub prowadzenia gier hazardowych, spenalizowania utrudniania czynności służbowych osobom uprawnionym do kontroli urządzeń i prowadzenia gier hazardowych.

To tylko wybrane założenia projektu ustawy. Wiele z wymienionych wyżej kwestii może się jeszcze zmienić podczas procedowania ustawy przez Sejm i Senat.

„Omawiany projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu w II kwartale 2022 roku. Zatem całkiem prawdopodobne jest, że nowe przepisy kodeksu karno-skarbowego wejdą w życie już w tym roku” – wyjaśnia B. Senderowski z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Źródło:  marketingnews24.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL