Zmiana organów właściwych dla zgłoszeń

Izba Celna w Warszawie uprzejmie informuje, iż z dniem 30 marca 2012 r. organami właściwymi w sprawie przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) są naczelnicy urzędów celnych.

 

Stosownie do postanowień przepisów art. 32 ust. 3a i 4a ustawy o grach hazardowych w związku z art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 779) zgłoszenia ww. gier losowych urządzanych na obszarze właściwości miejscowej:
•jednego naczelnika urzędu celnego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celnego, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry;
•więcej niż jednego naczelnika urzędu celnego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celnego właściwemu według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Wykaz urzędów celnych, których naczelnicy, w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe (Dz. U. Nr 216, poz. 1277), są właściwi do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe oraz obszary ich właściwości określa poniższa tabela.

Urząd Celny I w Warszawie

powiat piaseczyński oraz dzielnice m.st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Wola, Włochy i Żoliborz

Urząd Celny II w Warszawie

powiaty: legionowski, nowodworski, otwocki, wołomiński, gminy: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek z powiatu mińskiego oraz dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Wawer i Wesoła

Urząd Celny w Radomiu

powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom

Urząd Celny w Pruszkowie

powiaty: gostyński, grodziski, płocki, pruszkowski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski oraz miasto Płock

Urząd Celny w Siedlcach

powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, miński z wyłączeniem gmin: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek, oraz miasto Siedlce

Urząd Celny w Ciechanowie

powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, żuromiński oraz miasto Ostrołęka

Jednocześnie Izba Celna w Warszawie informuje, iż pozostaje w mocy, z uwzględnieniem zmiany właściwości organów, materiał informacyjny „ZASADY URZĄDZANIA MAŁYCH LOTERII FANTOWYCH I GRY BINGO FANTOWE” zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl, zakładki: Ministerstwo Finansów/Gry Hazardowe/Zasady urządzania tzw. małych loterii fantowych i gry bingo fantowe obowiązujące od dnia 14 lipca 2011 r.

Izba Celna w Warszawie

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.