Zmiany w Fortunie

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2012

Radim Haluza z dniem 1 lipca 2012 roku zostanie nowym dyrektorem generalnym Fortuna Entertainment Group (FEG). Zastąpi na tym stanowisku Wilfa Walsha, który pełnił tę funkcję tymczasowo. Z kolei Wilf Walsh decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 25 maja 2012, objął funkcję prezesa zarządu FEG.

Wcześniej przez dłuższy czas Wilf Walsh był wiceprezesem Zarządu FEG, wspierając spółkę m.in. podczas debiutu na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Pradze w 2010 roku.

„Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Radimem Haluzą i całym zespołem FEG. Wierzę, że wspólnymi siłami osiągniemy pozycję lidera na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni i będziemy nadal wzmacniać markę Fortuna w kolejnych latach” – powiedział Wilf Walsh, prezes zarządu Fortuna Entertainment Group.

Radim Haluza doskonale zna Grupę Fortuna, odkąd została przejęta przez grupę inwestycyjną Penta w 2005 roku. W tamtym czasie do jego zadań należało planowanie finansowe i podatkowe całej transakcji. Dołączył do zespołu FEG w maju 2011 roku, zajmując stanowisko dyrektora operacyjnego ds. zakładów sportowych FEG i funkcję tę pełnił do tej pory. Wcześniej był dyrektorem generalnym sieci Žabka a.s. w Czechach, która w marcu 2011 została sprzedana przez Penta Investments spółce Tesco.

„Moim priorytetem nadal będzie rozwój segmentu zakładów sportowych i dążenie do pozycji lidera rynku zakładów internetowych oraz mobilnych w regionie, wykorzystując przy tym wysoką dynamikę wzrostu branży. Zamierzam jednak skoncentrować się także na celu Grupy Fortuna, by stać się mocnym numerem 2 na czeskim rynku loterii, jak również osiągnięciu progu rentowności projektu loteryjnego w pierwszym półroczu 2013″ – skomentował Radim Haluza, nowy dyrektor generalny FEG.

„Zarówno Wilf Walsh, jak i Radim Haluza współpracują z Grupą Fortuna od dłuższego czasu i doskonale znają tę firmę. Jestem przekonany, że zmiany w kadrze zarządzającej, które następują, wzmocnią działalność FEG i zapewnią kontynuowanie obecnych projektów, przyczyniając się o maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy” – dodał Jozef Janov, przewodniczący Rady Nadzorczej FEG.

na zdjęciu: Radim Haluza

źródlo: Fortuna

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-PLAY.PL