Zmiany w Radzie Nadzorczej Totalizatora Sportowego

Decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 grudnia 2012r. odwołana została ze swojego stanowiska Przewodnicząca Rady Nadzorczej Totalizatora Barbara Kołtun.

Jednocześnie Członek Rady Nadzorczej Wojciech Bielecki został powołany na Przewodniczącego Rady. Rada Nadzorcza zyskała też nowego Członka, powołano na to stanowisko Justynę Banaczkowską.

totalizator.pl

 

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.