Znowu Trybunał

Najczęściej czytane
Bartosz 29/04/2014

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2014

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim II Wydział Karny skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne czy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych jest zgodny z art. 2 i 7 Konstytucji RP oraz z art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w kontekście czy naruszenie wynikającego z dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2006 roku obowiązku notyfikacji przepisów technicznych a to art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych ma charakter naruszenia trybu ustawodawczego, który powoduje brak możliwości stosowania tego przepisu.

A prostymi słowami: Czy urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry skoro Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej a organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Natomiast społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej a ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Sprawa otrzymała sygnaturę P 15/14.

Źródło: trybunal.gov.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL