Ukraina ogranicza reklamę hazardu

Prawo hazardowe
Wiktor Czerwiński 23/05/2024

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2024

Rząd Ukrainy, zgodnie z decyzją Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z dnia 20 kwietnia w sprawie przeciwdziałania negatywnym skutkom funkcjonowania gier hazardowych w Internecie i do czasu przyjęcia odrębnej ustawy, wprowadził procedurę ograniczania reklamy gier hazardowych, znaków towarowych i innych przedmiotów praw własności intelektualnej, w ramach których prowadzona jest działalność w zakresie organizowania i prowadzenia gier hazardowych.

Odpowiednia uchwała Rady Ministrów nr 566 z dnia 17 maja została opublikowana na stronie rządowej i będzie obowiązywać do czasu wejścia w życie ustawy ze zmianami mającymi na celu zwalczanie uzależnienia od gier hazardowych oraz usprawniające regulacje państwowe dotyczące działalności związanej z organizacją i prowadzeniem gier hazardowych i loterii.

Uchwała zabrania używania symboli Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych w komunikacji elektronicznej, a także rozpowszechniania odpowiednich materiałów kontekstowych.

W tym zakresie począwszy od 21 maja 2024 r. zostaną wdrożone:

  • ograniczenia w rozpowszechnianiu reklam gier hazardowych, reklam znaków towarowych, innych przedmiotów prawa własności intelektualnej, w ramach których prowadzona jest organizacja i prowadzenie działalności hazardowej, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, symboli Sił Zbrojnych, innych formacji wojskowych utworzone zgodnie z prawem Ukrainy, a także rozpowszechnianie odpowiednich materiałów kontekstowych;
    blokowanie nazw domen nielegalnych stron internetowych NKEK przy udziale Narodowego Centrum Zarządzania Operacyjnego i Technicznego Elektronicznym Sieciami Komunikacyjnymi Ukrainy na zlecenie KRAIL w ciągu dziesięciu dni.

Ponadto od 11 czerwca 2024 roku::

  • rejestracja wielu kont klientów dla jednego gracza jest zabroniona;
  • konieczne jest wprowadzenie w trakcie gier hazardowych w Internecie obowiązkowych dla każdego gracza przerw w grze hazardowej oraz po zarejestrowaniu gracza w systemie internetowym organizatora gier hazardowych lub przed przyjęciem zakładu, uzyskanie od gracza informacji dotyczących:
  • limitu środków, jakie gracz chce przeznaczyć na hazard w określonym czasie (dzień, tydzień, miesiąc) i ustalenie dla niego wybranego limitu z możliwością jego zmiany nie częściej niż raz w miesiącu;
  • maksymalnego czasu ciągłego uczestnictwa gracza w grze losowej w ciągu dnia oraz maksymalnego czasu jego udziału w grze losowej w ciągu tygodnia oraz ustalenie czasu uczestnictwa w grze.

W dniu 21 maja 2024 roku uchwałą nr 583 Gabinetu Ministrów Ukrainy dokonano zmian w ust. 1 uchwały nr 566 Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 17 maja, 2024 r. w zakresie określenia sposobu ograniczenia dystrybucji reklamy gier hazardowych poprzez zakaz rozpowszechniania wszelkich form tej reklamy.

Zdjęcie główne: Budynek Rady Ministrów Ukrainy.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL