Arabia Saudyjska mocno wspiera rozwój e-sportu

E SPORT Ze świata
Wiktor Czerwiński 16/10/2023

Ostatnia aktualizacja: 16 października 2023

Wiceminister Ministerstwa Łączności i Technologii Informacyjnych (MCIT) inż. Haitham Al-Ohali potwierdził, że Arabia Saudyjska aspiruje do rozwoju sektora gier elektronicznych w ramach swoich planów w drodze do transformacji w kierunku gospodarki cyfrowej. Oświadczenia Al-Ohali pojawiły się podczas jego przemówienia z okazji uruchomienia kampanii „Ignite | The Game”, organizowanego przez Radę Treści Cyfrowych „Ignite” na Uniwersytecie Imama Muhammada bin Sauda.

Wydarzenie, odbyło się w dniach 12–14 października, zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Komunikacji i Technologii Informacyjnych (MCIT) we współpracy z Saudyjską Federacją Esportu (SEF). Ponad 75 międzynarodowych i lokalnych prelegentów wzięło udział w ponad 15 sesjach dialogowych, 20 warsztatach szkoleniowych i ponad 15 sesjach dyskusyjnych, a ponadto wzięło w nim udział ponad 12 000 Saudyjczyków zainteresowanych sektorem.

Sektor gier elektronicznych jest uważany za jeden z najszybciej rozwijających się sektorów treści cyfrowych.
W ciągu ostatnich kilku lat branża gier elektronicznych przeszła poważną transformację. Dzieje się tak po wsparciu udzielonym sektorowi przez kierownictwo Królestwa ze względu na znaczenie tej branży dla wzrostu gospodarki cyfrowej.

Podczas wydarzenia inż. Al-Ohali podkreślił szereg osiągnięć Arabii Saudyjskiej w tym sektorze, które obejmowały uruchomienie programu finansowania gier o wartości 1,8 miliarda SR (2.04 mld PLN)

Akademia e-sportu

Doprowadziło to do finansowania ponad 20 firm, a także uruchomienia akademii gier, w której przeszkolono ponad 1250 młodych mężczyzn i kobiet, a także uruchomienia Saudyjskiej Akademii eSportu, którą ukończyło ponad 440 młodych mężczyzn i kobiet kobiety.

Podczas wydarzenia podpisano umowę ramową pomiędzy Ministerstwem Inwestycji a Artisan Studios w sprawie powołania studia specjalizującego się w tworzeniu gier RPG 2D, po jego globalnej obecności w Kanadzie i Francji.

Niniejsza umowa przyczyni się do realizacji inicjatyw mających na celu rozwój możliwości inwestycyjnych w platformy treści cyfrowych, których celem jest zwiększenie liczby międzynarodowych firm w saudyjskim przemyśle gier i sektorze rozwojowym.

Inicjatywy mają także na celu zwiększenie udziału bezpośrednich inwestycji zagranicznych w PKB.

 

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL