Reklama

Oferta reklamy w portalach marki E-PLAY

Portale marki E-PLAY ukazują się od 2002 roku i mają swoich stałych czytelników. Od początku ukazywania się informują o zdarzeniach ze świata biznesu hazardowego w Polsce i na Świecie.

Obecnie aktywne portale to:

https://e-play.pl – najstarszy i o największej oglądalności – język polski
http://e-playbet.com – o zakładach bukmacherskich – język polski
http://e-playafrica.com – hazard na kontynencie afrykańskim – język angielski

W każdym z tych portali można zamieszczać reklamę w formie banerów.

Warunki techniczne zamieszczanych banerów:

– rozmiary – 300 x 300, 250 x 250 , 300 x 350, 720 x 90 pxl
– waga – baner nie powinien być cięższy niż 150 kb
– format – jpg, jpeg, tiv, png, gif

Baner do zamieszczenia powinien zostać wcześniej przesłany do Redakcji w celu weryfikacji..

Reklamowanie w portalach E-PLAY jest możliwe tylko przez opłacenie za usługę reklamową PRZED zamieszczeniem reklamy.

Zapraszamy naszych reklamodawców do korzystania z możliwości promowania swoich produktów oraz firm w portalach marki E-PLAY, w przypadku zamówień typu „kampania reklamowa”, proszę o bezpośredni kontakt mailowy –[email protected]

ENGLISH VERSION

E-PLAY brand portals have been published since 2002 and have their regular readers. From the beginning of our publication, we inform about events from the world of gambling business in Europe, Africa and rest the world.

Currently active portals are:

– https://e-play.pl  – the oldest and most-watched – Polish
– http://e-playbet.com – about bookmaker bets – Polish
– http://e-playafrica.com – gambling on the African continent – English

In each of those portals you can place advertising in the form of banners.

Technical conditions of banners placed:
– sizes – 300 x 300, 250 x 250, 300 x 350, 720 x 90 pxl
– weight – the banner should not be heavier than 150 kb
– format – jpg, jpeg, tiff, png, gif

To be posted, the banner should be sent to the Editor in advance for verification.

Advertising on E-PLAY portals or Magazine E-PLAY Africa is only possible by paying for the advertising service BEFORE placing the advertisement.

We invite our advertisers to take advantage of the opportunity to promote their products and companies on E-PLAY brand portals, in the case of orders of the “advertising campaign” type, please contact us directly – [email protected]

E-PLAY.PL