Dobre wyniki finansowe Super Group za I kwartał 2024

Finanse Bilanse
Wiktor Czerwiński 09/05/2024

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2024

Super Group (SGHC) Limited (NYSE: SGHC), spółka matka Betway i Spin, ogłosił wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku. Przychody w wysokości 379,3 mln euro to najwyższy przychód odnotowany w pierwszym kwartale.

Wybrane dane finansowe za Q1 2024:

 • Przychody wzrosły o 12% do 379,3 mln euro za pierwszy kwartał 2024 r. (w stałej walucie: 17% do 389,3 mln euro) z 338,5 mln euro w tym samym okresie w porównaniu z rokiem poprzednim, napędzane wzrostem na rynkach Afryki i Ameryki Północnej (głównie Kanady) częściowo skompensowany spadkami na rynku Bliskiego Wschodu oraz Azji i Pacyfiku.
 • Zysk za pierwszy kwartał 2024 r. wyniósł 41,0 mln euro, co obejmuje zysk ze sprzedaży działu B2B firmy Digital Gaming Corporation Limited („DGC”) w wysokości 40,1 mln euro oraz obciążenie niegotówkowe w wysokości 13,1 mln euro związane ze wzrostem wartości (fair value of option liability)  zobowiązania z tytułu opcji. Strata za pierwszy kwartał 2023 r. w wysokości 1,9 mln euro obejmowała obciążenie niegotówkowe w wysokości 2,2 mln euro związane ze zmianą wartości zobowiązania z tytułu opcji (fair value of option liability) .
 • Skorygowana EBITDA, non-GAAP, wzrosła o 29% do 46,5 mln euro w pierwszym kwartale 2024 r. w porównaniu do 36,1 mln euro w pierwszym kwartale 2023 r.
 • Miesięczna liczba aktywnych klientów wzrosła o 33% do 4,7 mln w pierwszym kwartale 2024 r. z 3,5 mln w pierwszym kwartale 2023 r.
 • Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniosła 289,2 mln euro na dzień 31 marca 2024 r. w porównaniu z 241,9 mln euro na dzień 31 grudnia 2023 r. Ten wzrost netto w pierwszym kwartale 2024 r. był wynikiem:
  ○ Wpływy z działalności operacyjnej w kwocie 69,8 mln euro;
  ○ Wypływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 20,4 mln euro. Było to głównie efektem dalszych inwestycji w aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości 20,6 mln EUR, głównie w związku z wydatkami na kapitalizację oprogramowania, udzieleniem pożyczki spółce Apricot Investments Limited w wysokości 10,0 mln EUR oraz odroczonym wynagrodzeniem w wysokości 2,1 mln EUR związanym z  przejęciem 15 Marketing Limited. Zostały one częściowo skompensowane kwotą 9,2 mln euro otrzymaną ze sprzedaży działu B2B DGC, a także 3,7 mln euro wynikającą z wpływów z odsetek i spłaty należnych pożyczek;
  ○ Wypływy z działalności finansowej w kwocie 1,7 mln euro z tytułu opłat leasingowych;
  ○ Strata w wysokości 0,5 miliona euro w wyniku wahań kursów walut na zagranicznych saldach pieniężnych utrzymywanych w tym okresie.

Neal Menashe, dyrektor generalny Super Group, skomentował:

„Mieliśmy fenomenalny początek roku, utrzymując dynamikę od dobrego końca do 2023 r. Te solidne wyniki zostały osiągnięte dzięki ciągłemu skupieniu i inwestycjom naszego globalnego zespołu w podstawowe rynki, które przynoszą duże zyski, co zapewnia nam solidne podstawy na pozostałą część roku.

Przychody według regionu geograficznego za trzy miesiące zakończone 31 marca 2024 r. w tysiącach euro. / Grafika Super Group

Alinda van Wyk, dyrektor finansowa Super Group, stwierdziła:

„Osiągnęliśmy rekordowe wyniki w pierwszym kwartale wynoszące 374 mln euro przychodów i 69 mln euro skorygowanej EBITDA dla spółki spoza USA. Nasz laserowy nacisk skupiający się na tworzeniu szczuplejszego, bardziej efektywnego modelu operacyjnego przyniósł rezultaty, a koszty operacyjne w pierwszym kwartale jako procent przychodów netto spadły do ​​poziomu poniżej 19%. Inwestycje w obszary działalności charakteryzujące się wysokim wzrostem są kontynuowane i jesteśmy pewni, że jesteśmy na dobrej pozycji, aby zrealizować nasze cele wyznaczone na rok 2024.”

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL