Bułgaria wprowadza zakaz reklam hazardowych w mediach

Polecane Prawo hazardowe Ze świata
Wiktor Czerwiński 30/04/2024

Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2024

We wtorek parlament  Bułgarii ograniczył reklamy gier hazardowych. Teksty ustawy zostały przyjęte jednomyślnie w drugim czytaniu 198 głosami za. Dodatkowo zakazano organizowania hazardu w małych miejscowościach.

Według nowego prawa reklama gier hazardowych jest zabroniona w programach radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach drukowanych i mediach elektronicznych, w tym na stronach internetowych, na majątku państwowym i komunalnym oraz w witrynach licencjonowanych zgodnie z tym prawem. Wyjątkiem są transmisje z losowań bułgarskiego Totalizatora Sportowego i ich ogłaszanie.

Dopuszcza się reklamowanie gier hazardowych na zewnętrznych obiektach typu billboard, zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż 300 metrów od placówek oświatowych – szkół, uczelni, przedszkoli, domów kultury, placów zabaw itp.

Reklama gier hazardowych jest dozwolona na sprzęcie, obiektach sportowych, halach sportowych, stadionach i basenach, materiałach lub wyrobach federacji sportowych, klubów, stowarzyszeń i organizacji, z wyjątkiem sprzętu, materiałów lub produktów sportowych przeznaczonych do użytku przez osoby niepełnoletnie.

Zabrania się umieszczania liczb w reklamach hazardu. Reklamy będą mogły ogłaszać nazwy, rodzaje i odmiany gier hazardowych; zastrzeżony znak towarowy organizatora i w przypadku wydarzenia i/lub firma (nazwa) organizatora; losowania i ogłoszenie nagród.

Na wszystkich reklamach, z wyjątkiem sprzętu sportowego, minimum 10% powierzchni musi zajmować tekst ostrzegający, że hazard niesie ze sobą ryzyko uzależnienia.

Zakaz hazardu w małych miejscowościach

Gry na automatach i w kasynie będą dozwolone wyłącznie w miejscowościach liczących powyżej 10 000 mieszkańców, dając operatorom trzyletni okres na dostosowanie swojej działalności do przyjętych zmian.

Wyjątek stanowić będą narodowe kurorty i osady położone w promieniu 30 km od drogowych, kolejowych i rzecznych przejść granicznych Bułgarii.

Nadzór i walka ze negatywnymi skutkami hazardu

Rada ds. Mediów Elektronicznych będzie nadzorować treści reklamowe w przestrzeni medialnej, a w przypadku wykrycia naruszeń będzie je kierować do Krajowego Urzędu Skarbowego w celu administracyjnego postępowania karnego.

Przewiduje się, że 50% składki na rzecz odpowiedzialności społecznej operatorów gier hazardowych trafi do Ministerstwa Zdrowia z przeznaczeniem na leczenie uzależnień od hazardu. Przepis ten ma wejść w życie za cztery miesiące.

Osoby objęte miesięcznym zasiłkiem socjalnym, osoby z zaburzeniami psychicznymi wpisane do rejestru na podstawie ustawy o zdrowiu oraz osoby umieszczone pod kuratelą nie będą mogły uprawiać hazardu. Rozporządzenie określi również minimalne środki, które operatorzy gier hazardowych muszą podjąć, aby ograniczyć ryzykowne zachowania związane z zakładami online. Przepisy te mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL