EGBA: Operatorzy poprawili podejście do bezpiecznego hazardu

Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa hazardu zostało wydane przez brukselską organizację branżową The European Betting and Gaming Association (EGBA), która opublikowała swój coroczny „Raport zrównoważonego rozwoju 2021/2022”.

„Zmiana w kierunku lepiej ukierunkowanego i bardziej spersonalizowanego podejścia do bezpieczniejszego hazardu była obserwowana na europejskich rynkach gier hazardowych”.

Raport przedstawia wspólne wysiłki podejmowane przez członków EGBA w celu promowania bezpieczniejszego hazardu oraz ich postępy w pozytywnym wnoszeniu wkładu w społeczeństwa w Europie, w tym w finansowanie spraw społecznych i rozwój sportu.

Tegoroczny raport zawiera osobiste spostrzeżenia dyrektorów generalnych, podkreślając pracę podjętą w celu promowania zrównoważonego hazardu i pielęgnowania silniejszej kultury pracy, która promuje bezpieczniejszy hazard jako odpowiedzialność korporacyjną.

Monitorując inicjatywy, EGBA podkreśliła, że ​​w ciągu ostatniego roku jej członkowie znacznie zwiększyli liczbę bezpieczniejszych wiadomości dotyczących hazardu wysyłanych do klientów, przy czym „wysłano 38 milionów wiadomości – wzrost o 123% rocznie”.

Skupienie się na „spersonalizowanej i ukierunkowanej komunikacji” sprawiło, że członkowie EGBA wysłali w zeszłym roku ponad 20 milionów spersonalizowanych komunikatów dotyczących bezpieczniejszego hazardu, co odzwierciedla 700% roczny wzrost. W tym okresie do klientów wysłano 15,5 miliona komunikatów ogólnych w celu promowania bezpieczniejszego hazardu – 9% roczny wzrost

Co istotne, raport wyszczególnił wzrost do 14,9 mln klientów (50%), którzy decydują się na grę z co najmniej jednym bezpieczniejszym narzędziem hazardowym, obowiązkowo lub dobrowolnie

Dyrektywy socjalne przewidywały dobrowolne datki na rzecz różnych sportów europejskich poprzez sponsoring i płatności za prawa do transmisji sportowych, które wyniosły łącznie 499 mln euro (+22%)

Sekretarz generalny EGBA, Maarten Haijer, skomentował:

„Cieszymy się, że nasi członkowie komunikują się ze swoimi klientami bardziej niż kiedykolwiek na temat bezpieczniejszego hazardu i, co ważne, w znacznie bardziej spersonalizowany i ukierunkowany sposób. To wszystko jest częścią ich wysiłków na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju i silnej kultury bezpieczniejszego hazardu. Poczyniono znaczące postępy i miło jest widzieć, jak nasi członkowie wzmacniają swoje wysiłki, finansując więcej badań, wprowadzając nowe innowacyjne strategie i inwestując w najnowsze narzędzia i technologie w celu promowania bezpieczniejszego hazardu. Osobiste zaangażowanie dyrektorów generalnych w osiągnięcie tego postępu jest kluczowe i pokazuje, że nasi członkowie poważnie traktują nasze wspólne dążenie do zrównoważonego rozwoju”.

Na podstawie sbcnews.co.uk

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.