Totalizator wybiera w przetargu agencje interaktywne

Totalizator Sportowy wybiera w przetargu agencje, które zajmą się dla niego świadczeniem usług z zakresu marketingu internetowego. Wybierze maksymalnie 5 firm do współpracy, a będzie z nimi pracować przez rok w oparciu o umowy ramowe.

Wybrane w przetargu agencje będą odpowiedzialne m.in. za usługi związane z opracowaniem i egzekucją strategii komunikacji, usługi związane z produkcją materiałów promujących marki Totalizatora Sportowego (m.in. Lotto), niestandardowe działania internetowe, w tym chatboty i aplikacje mobilne oraz planowanie i zakup mediów internetowych (w tym performance marketing).

Spółka planuje wybór maksymalnie 5 agencji, z którymi zawrze tzw. umowy ramowe. Oznacza to, że będą one realizować usługi na podstawie poszczególnych zleceń Totalizatora. Firma zastrzega jednak już na etapie przetargu, że może we wskazanym okresie nie zlecać żadnych usług, a agencjom nie będą z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia.

Przetarg trwa do 28 października. O wyborze zwycięskich firm zdecydują: w 40 proc. cena za realizowane usługi, a w 60 proc. – zaproponowana koncepcja kreatywna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *