Wyniki branży hazardowej na Łotwie w 2023 roku

Finanse Bilanse Najczęściej czytane Ze świata
Wiktor Czerwiński 14/02/2024

Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024

Według danych operacyjnych spółek kapitałowych Inspektorat Nadzoru nad Loteriami i Hazardem poinformował, że w 2023 roku przychody branży hazardowej osiągnęły poziom 288,633 mln euro. Jest to o 9% więcej niż w 2022 roku, kiedy to w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku roku miały miejsce ograniczenia związane z pandemią Covid-19, w wyniku których zamknięte były miejsca hazardowe.

Najmniejszą aktywność zaobserwowano w IV kwartale, kiedy to łączne obroty i przychody branży hazardowej, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022, spadły o 96,7%, osiągając 74,4 mln euro.

Z danych wynika, że w zeszłym roku stacjonarne obiekty hazardowe, takie jak salony gier, kasyna i totalizatory, wygenerowały jedynie 52,4% przychodów, podczas gdy już 47,6% przychodów wygenerowały gry hazardowe online. Jeszcze w 2019 roku 80,4% rynku należało do stacjonarnych obiektów, podczas gdy 19,6 % przychodów do rynku online.

W zeszłym roku na Łotwie gry hazardowe organizowało 20 opratorów, z czego 18 z nich organizowało interaktywne gry hazardowe a 8 w naziemnych salonach gier i kasynach.

Według najnowszych danych w grudniu ubiegłego roku na Łotwie działały trzy kasyna, 194 salony gier, jeden salon bingo i 76 punktów bukmacherskich.

Salon Fenikss w Rydze, Łotwa.

Spośród wszystkich 194 salonów gier 79 (40,7%) znajdowało się w Rydze, 52 (26,8%) w sześciu największych miastach, a 63 (32,5%) w 31 łotewskich gminach, w których łącznie zatrudnionych jest 2722 osób w branży.

45,573 mln euro wpłynęło do państwa w formie  podatku od gier i loterii. Z tej kwoty 3,306 mln euro pochodziło z opłat licencyjnych, 1,415 mln euro wpłynęło do budżetów samorządów z tytułu podatku od gier. Pozostałe podatki naliczane przez kupców wyniosły w budżecie państwa 44,266 mln euro.

Zmiany na rynku w 2023 roku

W 2023 roku nastąpiły także zmiany prawne u uczestników rynku, mianowicie PAF Consulting Abp stał się właścicielem spółek SIA „William Hill Latvia” i SIA „Mr Green Latvia”. Z kolei SIA „Alfor” połączyła się z SIA „Admirāļu klubs”, stając się następcą obowiązków i praw. Wydano także jedną nową licencję na interaktywny hazard dla SIA „Luckybet.lv”.

W ubiegłym roku Inspektorat wydał 433 zezwolenia na loterie towarów i usług, czyli o 8 więcej niż w 2023 r., a łączny fundusz wygranych oferowanych w loteriach towarowych wyniósł 1,353 mln euro, w tym opłata do budżetu państwa w wysokości 0,325 milion euro.

Walka z nielegalnym hazardem trwa

W 2023 r. zablokowano 317 nielegalnych domen hazardowych utworzonych przez 11 podmiotów prawnych. W sumie od 2014 roku zablokowanych zostało 3375 domen.

W ubiegłym roku przeprowadzono także 40 kontroli w miejscach prowadzenia działalności handlowców łącznością elektroniczną w celu sprawdzenia spełniania wymogów określonych w decyzjach Inspekcji. Według prognoz obliczonych 2 listopada 2023 r. przez brytyjską agencję badawczą hazardu H2 Gambling Capital, w 2023 r. oferta nielegalnych interaktywnych gier hazardowych na Łotwie stanowiła 20% całkowitej oferty interaktywnych gier hazardowych, która utrzymywała się na poziomie z 2022 r. , zmniejszając się o 1 punkt procentowy.

Rejestr osób wykluczonych z hazardu

Od początku 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku do Rejestru osób wykluczonych z uprawiania hazardu wpisano łącznie 58 017 osób, a obecnie 31 692 osób otrzymało zakaz udziału w grach hazardowych i loteriach interaktywnych. W ciągu ostatniego roku ogólna liczba osób wpisanych do Rejestru wzrosła o 17 428, natomiast liczba obowiązujących zakazów wzrosła o 5 942.

Od maja 2021 roku w grach hazardowych i loteriach interaktywnych nie mogą brać udziału osoby, które mają obowiązek płacenia alimentów i są wpisane do Rejestru Alimentacyjnego Funduszu Gwarancyjnego. Szacuje się, że średnio 10% osób w rejestrze funduszu chciało grać, ale odmówiono im dostępu.

Osoby uzależnione od hazardu i ich bliscy mają dostęp do bezpłatnych porad psychologa. W 2023 r. inspektorat udzielił 849 konsultacji bezpośrednich i 223 na odległość, 2522 konsultacji telefonicznych w różnych sprawach oraz 203 konsultacji drogą elektroniczną.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL