Akcje Elys Game Tech wycofane z giełdy NASDAQ

Inwestycje i umowy
Wiktor Czerwiński 18/10/2023

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2023

Firma Elys Game Technology ogłosiła, że jej akcje zwykłe zostaną zawieszone na giełdzie NASDAQ z dniem 18 października 2023 roku.

Nastąpiło to po tym, jak akcje zwykłe spółki nie utrzymały minimalnej ceny zamknięcia wynoszącej 1 dolara za akcję, co jest wymagane przez zasady notowania na giełdzie Nasdaq. Następnie Elys rozpoczął proces przenoszenia notowań swoich akcji na rynek pozagiełdowy.

Amerykańska giełda będzie także dążyć do sfinalizowania wycofania spółki z giełdy poprzez złożenie odpowiedniego formularza w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, co nastąpi po upływie odpowiednich okresów odwoławczych.

Firma zajmująca się technologią gier i zakładów sportowych, której cena akcji nadal spadała na początku tygodnia po tej wiadomości, nie podjęła jeszcze decyzji, czy odwołać się od decyzji.

Należy je złożyć w ciągu 15 dni od daty pisma o wycofaniu z giełdy otrzymanego 13 października 2023 r. Jednakże ocena spółki określi takie czynniki, jak to, czy decyzja jest uzasadniona, oraz ocena zarządu dotycząca prawdopodobieństwa odzyskania przez spółkę oraz utrzymywanie zgodności z wymogami dotyczącymi dalszego notowania.

„Dodatkowo ocena obejmie analizę korzyści wynikających z dalszego notowania na giełdzie Nasdaq w porównaniu ze znacznymi kosztami, w tym dużym zaangażowaniem czasu i zasobów kierownictwa w celu spełnienia różnych wymogów dotyczących notowań na giełdzie” – zauważyła Elys w komunikacie prasowym.

Oczekuje się, że notowanie na giełdzie NASDAQ odczuje roczny spadek wydatków o wartości 1,6 mln dolarów, który, jak stwierdził Elys, „oczekuje się, że w nadchodzącym roku „znacznie wzrosną”.

„Oczekując uzyskania znacznych oszczędności, firma widzi możliwości usprawnienia operacji poprzez wycofanie z giełdy i wyrejestrowanie” – dodano.

„Korzyści te obejmują niższe koszty operacyjne, skrócenie czasu poświęcanego przez kierownictwo na działania związane z zapewnieniem zgodności i raportowaniem oraz uproszczoną strukturę ładu korporacyjnego.

„Decyzja o odwołaniu się od decyzji Nasdaq będzie zgodna z wcześniej ogłoszonymi przez spółkę działaniami oszczędnościowymi. Spółka przyznaje, że wycofanie z notowań i zaprzestanie obrotu na giełdzie Nasdaq może mieć istotny niekorzystny wpływ na płynność i cenę handlową jej akcji zwykłych.”

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL