EGBA: Członkowie oczekują szerszej ochrony online dla dorosłych

Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (EGBA) chwali skuteczne środki ochrony konsumentów swoich członków. Oświadczenie to jest następstwem publikacji raportu audytora Big-4 KPMG na zlecenie brukselskiego organu handlowego, który ocenił środki ochrony konsumentów oferowane przez różne serwisy internetowe dla dorosłych, w tym hazard.

W raporcie KPMG dokonało przeglądu sześciu członków EGBA, oceniając pięć odrębnych obszarów konsumenckich: Poznaj swojego klienta (KYC), Ochrona danych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, reklama i bezpieczeństwo konsumentów.

Aby zapewnić spójność badań, informacje zostały zebrane od bet365, Betsson, Entain, Flutter, Kindred Group i William Hill i oceniają warunki świadczenia usług przez operatorów oferowanych na rynkach regulowanych w Danii i Wielkiej Brytanii.

Informacje zebrane przez członków zostały porównane z firmami oferującymi usługi internetowe dla dorosłych w Danii i Wielkiej Brytanii w zakresie usług finansowych, randek, sprzedaży alkoholu, e-sportu i mediów społecznościowych.

Porównania KYC wykazały, że wszystkie witryny członkowskie przeprowadziły solidne procedury dotyczące wieku i weryfikacji klienta, zauważając, że „wszystkie witryny oprócz jednej wymagają dowodu tożsamości podczas rejestracji konta”.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo konsumentów, wszystkie strony internetowe zawierały obszerne przepisy dotyczące bezpieczniejszego hazardu, w tym możliwość ustalenia przez klientów limitów strat, samo-wykluczenia, wymagania kontroli obsługi klienta i zrobienia sobie przerwy od grania.

KPMG dodatkowo podkreślił dostęp do zewnętrznych informacji na temat bezpieczniejszego hazardu, takich jak narzędzia bezpieczeństwa stron trzecich i informacje na telefonach zaufania.

Wszystkie strony internetowe członków posiadały rozbudowane zasady ochrony danych, w tym dostęp użytkowników do danych; przechowywanie danych; kontrola danych; podstawa prawna przetwarzania danych; polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych. Jeśli chodzi o reklamę, raport przytoczył „jeden wyjątek”, ponieważ strony internetowe członków wyraźnie stwierdzały, że dane osobowe są wykorzystywane do dostarczania ukierunkowanych i dostosowanych rekomendacji produktów.

Wśród pozytywów cztery strony internetowe wyraźnie wskazały funkcje rezygnacji z komunikacji z klientami.

AML uznano za najbardziej kontrastujące kryteria raportu, które cechowało się niewielką spójnością między sektorami. KPMG zauważył:

„Sprzedawcy alkoholu, e-sport i firmy zajmujące się mediami społecznościowymi wydają się nie wspominać o AML nigdzie w swoich warunkach na stronach internetowych obu jurysdykcji. Biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług, nie wykracza to poza oczekiwane parametry.”

Strony internetowe członków oferują szczegółowe praktyki AML. Jednak strony internetowe dwóch firm posiadały jedynie umiarkowaną ilość informacji dotyczących ich praktyk AML na swoich stronach internetowych. Wprowadzając ulepszenia w zakresie AML, KPMG poradziło wszystkim dostawcom usług internetowych, aby informowali klientów, że dane klientów mogą być wykorzystywane przez firmy do zapobiegania oszustwom i innym nielegalnym działaniom oraz ich wykrywania.

Sekretarz generalny EGBA, Maarten Haijer, skomentował:

„Z zadowoleniem przyjmujemy raport i jego ustalenia, które stanowią cenny barometr poziomu ochrony konsumentów oferowanej przez naszych członków. Celem raportu jest sprawdzenie, jak firmy członkowskie EGBA radzą sobie w szerszym świecie usług internetowych pod względem oferowanej ochrony konsumenta. Wyniki jasno pokazują, że członkowie EGBA są bardzo zaangażowani w oferowanie swoim klientom wysokiego standardu ochrony konsumentów”.

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.