MGA anulowała licencję spółce Arabmillionaire Limited

Prawo hazardowe Ze świata
Adam Brzozowski 27/10/2023

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2023

Malta Gaming Authority cofnąła licencję loterii internetowej Arabmillionaire z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Operator został ukarany grzywną w wysokości 25 000 euro i obecnie jest winien MGA 50 000 euro z tytułu rocznych opłat licencyjnych. Organ regulacyjny wezwał Arabmillionaire do powiadamiania graczy o anulowaniu licencji i wspierania klientów przy wypłatach środków.

Malta Gaming Authority (MGA) ujawniła w tym tygodniu szczegóły dotyczące anulowania licencji wobec Arabmillionaire Limited, które obejmowały także zaległe opłaty licencyjne.

Sprawa trwała od ponad roku

We wstępnym zawiadomieniu, które wpłynęło 4 sierpnia 2022 r., przyznano Arabmillionaire możliwość odwołania się od swojej sprawy. Zamiast jednak to zrobić, Arabmillionaire zwrócił się o zamrożenie swojej licencji w celu rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii.

W wyniku tego wniosku MGA zawiesiła w dniu 12 października 2022 r. licencję Arabmillionaire, aby zapewnić spółce możliwość ustalenia swojego stanowiska z MGA, dotyczącego uchybień, w tym naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zawieszenie było ustępstwem po tym, jak operator upierał się, że przechodzi „poważną restrukturyzację”, mającą na celu uregulowanie wszystkich nierozstrzygniętych spraw.

MGA stwierdziło, że „wyraźnie poinformowało” Arabmillionaire, że cofnie swoją licencję, „jeśli nie naprawi swoich naruszeń, nie ureguluje wszystkich zaległych płatności zarówno na rzecz Urzędu, jak i wszystkich zarejestrowanych graczy oraz nie zapewni pełnej pewności, że jest w stanie posiadać udzielone mu zezwolenie i działać na jego warunkach.”

Operator nie współpracował z regulatorem

Jednak pomimo przyznania „wystarczającej ilości czasu” na zajęcie się naruszeniami, MGA stwierdziło, że wszelkie próby skontaktowania się z Arabmillionaire „okazały się daremne”, dodając, że naruszenia „nie ustają aż do chwili obecnej”.

Pomimo przyznania „wystarczającej ilości czasu” przez Urząd Arabmillionaire nie ustalił swojego stanowiska ani nie współpracował, a komunikacja po listopadzie była daremna. Ponadto oprócz zaległych opłat licencyjnych należnych od Arabmillionaire w dniu 13 czerwca 2023 r. minął termin płatności opłaty licencyjnej za 2023 r., w związku z czym spółka jest winna Urzędowi opłaty licencyjne na kwotę dwóch lat.

W związku z tym dzisiaj stwierdzono, że MGA unieważni licencję Arabmillionaire. Spowoduje to, że firma będzie musiała powiadomić graczy o sytuacji i zapewnić wypłaty środków wszystkim obecnym graczom, wraz z udzieleniem wskazówek, jak to zrobić. Firma będzie również musiała przedłożyć MGA raport z transakcji i uregulować zaległą opłatę w wysokości 50 000 euro (52 820 dolarów) w ciągu pięciu dni.

Arabmillionaire może w dalszym ciągu skierować swoją sprawę do Trybunału ds. Przeglądu Administracyjnego i odwołać się od decyzji MGA; jednakże pozostaje on również odpowiedzialny i może spotkać się z interwencją organów ścigania, jeżeli MGA uzna, że spowoduje to zaległe płatności.

 

 

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

JJ

27/10/2023

Co to jest za świat?! Firma z ZEA zajmująca się hazardem ukarana kilkadziesięcioma tysiącami grzywny. Już idą pod wodę. Właśnie toną. Patrzcie! Malta anulowała. Też coś
E-PLAY.PL