Ostrowieccy radni zmienili zdanie w sprawie kasyna

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, która odbyła się 15 września (czwartek) powrócił temat wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji kasyna gier. Z wnioskami takimi 19 lipca zwróciły się dwie spółki: PROENT i WINTORO.

Kasyno miałoby być zlokalizowane w budynku przy ulicy Kuźnia 54 (Hotel Pałac Tarnowskich) w Ostrowcu Św. Radni większością głosów zdecydowali jednak, że kasyna nie będzie. Przeciwko zagłosowało 14 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, a tylko jeden był „za” wyrażeniem opinii. Co ciekawe, podczas sesji, jaka odbyła się 19 lipca, kiedy o opinię radnych zabiegały spółki: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe , AMINOTTO oraz MEDELLA radni mieli inne zdanie. Wówczas za projektami uchwał, pomimo sprzeciwu właściciela obiektu, zagłosowało 9 radnych, 7 wstrzymało się od głosu, 1 radny był przeciw.

W Ostrowcu Świętokrzyskim nie będzie kasyna gier?

Podczas czwartkowej (15 września) nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Św. przeciwko dwóm projektom uchwał w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gier zagłosowało 14 radnych: Stanisław Choinka, Mateusz Czeremcha, Marek Giemza, Artur Głąb, Dariusz Kaszuba, Grażyna Maj, Marcin Marzec, Bożenna Morycińska, Andrzej Pałka, Joanna Pikus, Włodzimierz Stec, Karol Wójcik, Jerzy Wrona, Artur Zawadzki. Za projektami uchwał był natomiast Włodzimierz Sajda, od głosu wstrzymali się: Aron Pietruszka, Irena Renduda-Dudek, Kamil Stelmasik, Daniel Strojny, a także Marta Woźnicka-Kuzdak. Uchwały zostały zatem odrzucone.

19 lipca Spółki PROENT i WINTOR złożyły wnioski w sprawie wydania przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym przy ulicy Kuźnia 54 w Ostrowcu Św. (Hotel Pałac Tarnowskich). Teren, na którym znajduje się hotel nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Co ciekawe dwa miesiące wcześniej w porządku obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Ostrowca Św., jaka odbyła się we wtorek (19 lipca) pojawiły się trzy projekty uchwał w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. Także i w tym wypadku kasyno miałoby zostać zlokalizowane w Hotelu Pałac Tarnowskich przy ulicy Kuźnia 54 w Ostrowcu Św.

Podczas sesji okazało się jednak, że o planach trzech Spółek, starających się o uzyskanie koncesji (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, AMINOTTO oraz MEDELLA), właścicielka nieruchomości dowiedziała się z… mediów. Podczas sesji odczytane zostało również jej oficjalne oświadczenie, w którym wyraźnie podkreślała, że nie wyraża zgody na objęcie przedmiotowymi uchwałami należącej do niej nieruchomości.

Pomimo jej prośby o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwał, po zasięgnięciu opinii radcy prawnego urzędu, 9 radnych zagłosowało „za” projektami uchwał (Stanisław Choinka, Marek Giemza, Kamil Kutryba, Mariusz Łata, Andrzej Pałka, Aron Pietruszka, Irena Renduda-Dudek, Włodzimierz Sajda i Kamil Stelmasik). Przeciwko była: Joanna Pikus. Od głosu wstrzymało się zaś 7 radnych: Mateusz Czeremcha, Renata Duda, Dariusz Kaszuba, Grażyna Maj, Włodzimierz Stec, Marta Woźnicka-Kuzdak i Jerzy Wrona.

Źródło: naostro.info

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.