Tarcza Antykryzysowa – pakiet ustaw dla przedsiębiorców

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

• projekcie „Tarczy Antykryzysowej”zmiany zostały uporządkowane w czterech, następujących rozdziałach:
I. ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRACY I DOCHODÓW PRACOWNIKA 
II. POPRAWA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW 
III. ODROCZENIA W REALIZACJI NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW 
IV. ROZWIĄZANIA UMOŻLIWIAJĄCE I USPRAWNIAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ
▪ Na potrzeby niniejszego opracowania autorzy utrzymają powyższe ramy,
▪ W pkt V i VI . zostaną przedstawione „pozostałe ułatwienia”, które nie wynikają wprost 
z omawianego projektu,
▪ Autorzy niniejszego opracowania skupiają się na najistotniejszych aspektach projektu, pomijając te, które, w ich opinii, mają mniejsze znaczenie praktyczne dla Przedsiębiorców.

Przedstawiamy opracowanie wykonane przez Kancelarię Cieslewicz i Partnerzy, w celu zapoznania się z najważniejszymi zmianami. Aby pobrać opracowanie kliknij na zdjęcie poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *