Totalizator Sportowy na strategicznej liscie

Po 30 miesiącach od opublikowania poprzedniego rozporządzenia rząd zdecydował się na korektę wykazu firm o istotnym znaczeniu dla gospodarki, czyli tzw. spółek strategicznych.

W opublikowanym w środę projekcie rozporządzenia znalazło się 31 podmiotów. W porównaniu z poprzednią lista wzbogacona została o Totalizatora Sportowego, obsługujący ustawowy monopol państwa w zakresie gier hazardowych. Stworzenie listy spółek strategicznych przewiduje uchwalona w grudniu 2016 r. ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Pierwszą taką listę ogłoszono w styczniu 2017 r. Od tego czasu nie była ona korygowana mimo zmian formalnoprawnych w kilku podmiotach. Aktualizacja rozporządzenia była konieczna m.in. z powodu utworzenia dwóch nowych spółek o dużym znaczeniu dla gospodarki państwa. Są nimi Polska Grupa Lotnicza oraz Centralny Port Komunikacyjny.

Niezbędne było też wykreślenie dwóch spółek uwzględnionych w poprzednim wykazie, czyli PLL LOT z siedzibą w Warszawie oraz Katowickiego Holdingu Węglowego z siedzibą w Katowicach. Akcje skarbu państwa w spółce PLL LOT zostały wniesione do spółki Polska Grupa Lotnicza. Dlatego zniknęły podstawy do uznawania jej za firmę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. W zamian za to na listę wprowadzono Polską Grupę Lotniczą.

Katowicki Holding Węglowy został natomiast przejęty przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń i wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z tym obydwie spółki przestały spełniać warunki do ujęcia ich w wykazie spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *